หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เล่าด้วยภาพ
1 2 3 4 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
ค่ายเยาวชน "ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรีฯ" กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561
"พระนคร๑๐๑" ครั้งที่ ๔ “สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค” การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากวัง วัด และบ้านพระราชทานสู่ย่านตลาด และชุมชนแออัดที่มีการศึกษาแห่งแรกของประเทศฯ และชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนอกพระนคร
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561
“พระนคร๑๐๑” ครั้งที่ ๓ : ความสำคัญของป้อมค่ายคูประตูเมือง และชุมชนชานพระนครจากป้อมมหากาฬ ประตูผี ถึงชุมชนชาวตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกบวรรังษี และมัสยิดบ้านตึกดิน
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560
“พระนคร ๑๐๑” ครั้งที่ ๒ พื้นที่ย่านนางเลิ้ง “การขยายตัวพระนครและย่านการค้า”
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
“พระนคร ๑๐๑” ครั้งที่ ๑ “ชุมชนเก่าย่านวังหน้าย่านการค้าสำคัญของพระนคร บ้านดนตรีและย่านหัตถกรรม” พื้นที่ย่านบางลำพู ชุมชนวัดสามพระยา บ้านพาน บ้านบาตร
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2560
รับเสด็จครั้งสุดท้าย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
บทความโดย สุรชาญ อุ่มลำยอง, จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560
ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ย่านซังฮี้” ชุมชนในเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะสูญหาย?
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ (เรื่อง) ,สุรชาญ อุ่มลำยอง (ภาพ)
เขียนเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2559
"ถึงวันสิ้นสุดย่านการค้าเก่าคู่เมือง...เวิ้งนครเกษม"
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ (เรื่อง) ,สุรชาญ อุ่มลำยอง (ภาพ)
เขียนเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560
โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาท้องถิ่นข้ามภูมิภาค
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559
งานสมาพ่อปู่ป้อมมหากาฬ
บทความโดย เรื่อง : จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ / ภาพ : สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559
ประเพณีบุญส่งที่บ้านทะเลน้อย
บทความโดย เรื่อง :พัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์ /ภาพ สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
ภาพจากงานสำรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาจารย์มานิต วัลลิโภดมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.