หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั้งหมดมี 30 ข้อมูล
1 2 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เมล์เขียวบนท้องน้ำเจ้าพระยา ชีวิตคนเรือของขุนด่ำแห่งตระกูลโยธาสมุทร”
บทความโดย อภิญญา นนท์นาท/เรียบเรียง , ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง/ภาพ
เขียนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับร้านหนังสือริมขอบฟ้า จัดกิจกรรมเสวนาประจำเดือนในหัวข้อ “เมล์เขียวบนท้องน้ำเจ้าพระยา ชีวิตคนเรือของขุนด่ำแห่งตระกูลโยธาสมุทร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ๒ ท่าน คือ คุณอดุลย์ โยธาสมุทร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาเขตบางพลัด และคุณยุทธนา โยธาสมุทร ผู้จัดการมรดกคนปัจจุบันของตระกูลโยธาสมุทรและผู้บริหารมูลนิธิรามฤทธิไกร มานะจิตต์ โดยมีคุณสุดารา สุจฉายา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ฟื้นย่านเก่าให้มีชีวิตและงามได้อย่างไร?
บทความโดย สุดารา สุจฉายา: รายงาน
เขียนเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561

"ย่าน" เป็นพื้นที่ที่สัมพันธ์กับคน เป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัย มีโครงสร้างทั้งทางกายภาพ เช่น บ้านเรือน วัดวาอาราม ตลาด ฯลฯ และมีโครงสร้างทางสังคมอันเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นชุมชน คือ มีกี่ชาติตระกูล มีความหลากหลายทางศาสนา ชาติพันธุ์ และหลายอาชีพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน แต่มีสำนึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน รวมทั้งความคิด วิถีการดำเนินชีวิตซึ่งหมายถึงประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน อีกทั้งมีประวัติศาสตร์ของคนในย่านหรือท้องถิ่นร่วมกันเมื่อเป็นย่านอย่างสืบเนื่องและยาวนาน

สรุปงานเสวนาเรื่อง “เรือเครื่องเทศ” โชห่วยแห่งท้องน้ำ
บทความโดย ปิลันธน์ ไทยสรวง
เขียนเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561

พ่อค้าเรือเครื่องเทศเป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากแขกเปอร์เชีย ซึ่งเดินทางเข้ามาทำการค้ากับราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาได้รับราชการเป็นขุนนางสืบมาจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มแขกเทศได้อยู่อาศัยกระจายในพื้นที่คลองตะเคียน คลองเทศ คลองคูจาม และบ้านหัวแหลม นอกเกาะเมือง โดยเฉพาะกลุ่มบ้านหัวแหลมส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายทางน้ำ ที่เรียกว่า กลุ่มเรือเครื่องเทศ   

“เวิ้งนาครเขษม มรดกแห่งรัตนโกสินทร์” ในกระแสธารทุนนิยม
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ตามประเพณีของชาวจีน ทางชุมชนเวิ้งนาครเขษมได้จัดกิจกรรม “ ไหว้จันทรา รักษาเวิ้งฯ มรดกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการแสดงพลังความเข้มแข็งของชุมชน และให้คนภายนอกได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของเวิ้งนาครเขษมที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพฯ
บทความโดย ปิลันธน์ ไทยสรวง
เขียนเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560

ชาวไทใหญ่ซึ่งกลุ่มคนไทยบางกลุ่มเรียกว่า เงี้ยว แต่เป็นคำที่คนไทใหญ่ไม่ชอบ เพราะส่อไปในทำนองดูถูก หรือบางครั้งในบางแห่งก็เหมาเรียกคน กุลา หรือ กุหล่า โดยเข้าใจผิด เพราะเป็นคำที่เรียกคนต่องซู่ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในพม่าที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดไทใหญ่ในรัฐฉาน จนบางครั้งไทใหญ่ก็พลอยถูกเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกัน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นอาศัยในเขตภาคเหนือของประเทศพม่า ตอนใต้ของประเทศจีน และภาคเหนือของประเทศไทย โดยนักวิชาการบางท่านลงความเห็นว่า คำว่าชาน หรือ ฉาน มีที่มาจากคำว่า สยาม นั่นเอง

สืบ “รากพ่อ-สาแหรกแม่” บทเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สังคม
บทความโดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง อภิญญา นนท์นาท
เขียนเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560

สภาพสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างใช้ชีวิตแบบปัจเจกชน ละเลยการปฏิสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้การรับรู้เรื่องบรรพบุรุษและการสืบเนื่องของชุมชน (เกือบ) เลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่

สรุปงานเสวนาเรื่อง “การก่อตัวของชุมชนที่บางคอแหลม”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559

กล่าวถึงประวัติของชุมชนในย่านบางคอแหลม-บางโคล่ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเกิดชุมชน สภาพของพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับย่านราษฎร์บูรณะ-ดาวคะนอง มีพื้นดินเป็นตะกอนโคลนตมดินเหนียว ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การทำสวน พื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นป่าและมีคลองซอย

สรุปงานเสวนาเรื่อง “เยาวราช”ในแผนที่เก่า”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559

กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความสนใจที่จะรวบรวมเรื่องราวของเยาวราช ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษว่า เริ่มจากการไปพบรูปเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งถ่ายบริเวณหน้าบ้านของตน จึงทำให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะค้นคว้ารวบรวมภาพและแผนที่เก่าเพื่อนำมาอธิบายความเปลี่ยนแปลงของละแวกบ้านของตนเอง ซึ่งวิธีการที่คุณสมชัยใช้ในการรวบรวมภาพและแผนที่เก่านั้นมีหลายวิธีด้วยกัน

สรุปงานเสวนาเรื่อง “กรุงเทพฯ บนแผ่นฟิล์ม” ย้อนมองอดีตกรุงเทพฯ ผ่านจอ (ภาพยนตร์) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559

ภาพยนตร์เก่านับว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่ง ที่ผ่านมาเรื่องราวเหตุการณ์อันเกี่ยวกับกรุงเทพฯได้ถูกบันทึกเป็นฉากของภาพยนตร์ในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมา หรือภาพยนตร์สารคดี บันเทิง ทั้งในรูปที่เคยมีการเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อนแล้วเมื่อในอดีต หรือภาพยนตร์บ้าน ซึ่งถูกบันทึกโดยตากล้องสมัครเล่นและเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวที่ไม่ได้เผยแพร่มาก่อน

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.