หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั้งหมดมี 55 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 จากทั้งหมด 6 หน้า
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี : การขับเคลื่อนภาคประชาชนคนปราณบุรี
บทความโดย วันใหม่ นิยม
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

การประชุมประชาคมคนปราณบุรีว่าด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วัดปากคลองปราณ ตำบลปากคลองปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก–ประไพ วิริยะพันธุ์ มีโอกาสได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมปราณบุรีกับกลุ่มคนปราณบุรี พบว่าระบบนิเวศอันเป็นพื้นฐานสำคัญของภูมิวัฒนธรรมคนปราณที่สั่งสมมาหลายชั่วคน คือป่าชายเลน เพราะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ มีความหมายต่ออาชีพประมงของคนปราณอย่างยิ่ง และยังเป็นแนวกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งช่วยให้แผ่นดินงอก เป็นแหล่งไม้ใช้สอยและเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของท้องถิ่น

มรดกวัฒนธรรม: “เส้นทางรถไฟสายมรณะ” และสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
บทความโดย ดร.อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

เมื่อเอ่ยถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ผู้คนส่วนใหญ่คงนึกถึงสะพานเหล็กเก่าๆ ขึงพาดสองฟากฝั่งแม่น้ำแควในตัวเมืองกาญจนบุรี หรืออาจจะนึกไปถึงภาพงานแสดงแสงสีเสียงที่มีการระเบิดสะพานเป็นไฮไลท์ของงานซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนกลายมาเป็นที่มาของชื่องานว่า “งานสัปดาห์แสดงแสงสีเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแคว” แต่ในความทรงจำหรือจินตนาการของชาวต่างชาตินั้น ดูเหมือนจะแตกต่างจากคนไทยเราอย่างสิ้นเชิง

ตามรอย “ประวัติศาสตร์ที่ถูก (ทำให้) ลืม?” ทัศนาศึกษาจรเพื่อการเรียนรู้ท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) สุพรรณบุรี-ชัยนาท
บทความโดย ปิยชาติ สึงตี
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผ่านมา มูลนิธิเล็ก–ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้จัดให้มีการทัศนาศึกษาจรเพื่อการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นครั้งที่ ๒ ในวาระ “วันเล็ก–ประไพ รำลึก ครั้งที่ ๕” โดยมีอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ถ่ายทอดความรู้ตลอดการเดินทาง

ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่แห่งใหม่ที่บุรีรัมย์
บทความโดย สุดารา สุจฉายา
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

หลังจากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้นำเสนอข่าวการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่ อ. บัวเชด จ. สุรินทร์ ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อ. ศรีศักร วัลลิโภดม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปสำรวจรอยพระพุทธบาทที่ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามเอกสารที่อาจารย์ท่านหนึ่งในจังหวัดได้สำรวจค้นพบและส่งข้อมูลมาให้ตรวจสอบ

ความงามในดงตาลชานเมืองยองอู [Nyaung U]
บทความโดย ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

การเลือกเส้นทางเพื่อเดินทางท่องไปในต่างบ้านต่างเมืองตามลำพัง หรืออย่างน้อยก็คนคอเดียวกันสักคนสองคน หากไม่รักความสบายจนเกินไปนัก เราก็มักจะได้พบกับความงามสองข้างทางในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ดังเช่นการเดินทางจากเมืองพุกามมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่มัณฑะเล สองอดีตราชธานีแห่งพม่า หากเลือกใช้เส้นทางรถยนต์ก็จะต้องผ่านเมืองยองอู [Nyaung U] ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพุกามไปราว ๖ กิโลเมตร เมืองยองอูเป็นที่ตั้งของสนามบินขนาดเล็ก ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองพุกามโดยทางเครื่องบิน จะต้องมาลงที่สนามบินแห่งนี้ จากนั้นจึงต่อรถเข้าสู่เมืองพุกาม โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ๑๐ เหรียญสหรัฐที่สนามบินก่อน

ความเชื่อท้องถิ่นในรอยพระพุทธบาทวัดเขาศาลา
บทความโดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ และ สุดารา สุจฉายา
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

“แม่พลอยจ๋า แม่พลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง” คำสนทนาของคุณเปรมกับแม่พลอยในคืนวันส่งตัวเข้าหอ เป็นภาพสะท้อนของสังคมในยุคต้นรัตนโกสินทร์ที่สอดคล้องกับพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเล่าถึงบรรดาสาวชาววังหรือแม้แต่หญิงทั่วไปต่างก็ใฝ่ฝันจะได้ไปไหว้พระบาท เพราะนอกจากจะได้บุญกุศลตามความเชื่อที่ว่า หากใครได้ไปนมัสการพระพุทธบาท (สระบุรี) ครบเจ็ดครั้ง เมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์แล้ว ยังเป็นการจาริกแสวงบุญที่สนุกสนาน

ชาติตระการ เมืองต่อแดน
บทความโดย ปริเชต ศุขปราการ
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เคยโด่งดังอยู่พักหนึ่ง ด้วยเรื่องความขัดแย้งบ้านร่มเกล้าระหว่างไทย-ลาว ปัจจุบันอำเภอแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของพิษณุโลก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.