หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั้งหมดมี 55 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 จากทั้งหมด 6 หน้า
จากดอยตุงถึงดอยด้วน : ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนา ๑
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561

บทความเรื่องนี้เป็นผลงานจากการเดินเท้าในการศึกษาและสำรวจแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ในดินแดนประเทศไทย ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองที่มีสำนึกในเรื่องชาติภูมิและมาตุภูมิของคนใน

"สาวอวน" โดย กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561

"สาวอวน" การแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีวิถีชีวิตอยู่กับการทำประมงชายฝั่งปากน้ำประแส และประมงอุตสาหกรรมที่ออกเรือไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้าน

“ลิงลิงโอ” เครื่องรางก่อนประวัติศาสตร์ ที่ยังคงสืบเนื่องความหมายสำหรับชาวอิฟูเกาในฟิลิปปินส์
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561

ชาวอิฟูเกา [Ifugal] เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตที่สูงทางตอนเหนือค่อนไปทางตะวันตกของเกาะลูซอนที่ฟิลิปปินส์ เป็นกลุ่มคนที่บรรพบุรุษของพวกเขาสร้างนาขั้นบันได [Rice Terraces] จำนวนมากตามไหล่เขาและหุบเขา พวกเขาเคยอยู่กันเป็นชุมชนแบบเผ่า [Tribe] แยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามายึดครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคม

บันทึกเดินทางรอบ ‘ทะเลสาบสงขลา’ กับ ‘ศรีศักร วัลลิโภดม’
บทความโดย วันใหม่ นิยม
เขียนเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561

เมื่อพ้นจากแนวที่ราบชายฝั่งและที่ราบท้องทุ่งไปทางทิศตะวันตก มีเทือกเขาบรรทัดอันเป็นแหล่งต้นน้ำที่ก่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ จนพัทลุงได้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และมีช่องเขาต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อกับบ้านเมืองริมฝั่งอันดามัน เช่น ปะเหลียน ตรัง กันตัง ทำให้เกิดเส้นทางข้ามคาบสมุทรเพื่อติดต่อระหว่างบ้านเมืองชายฝั่งอ่าวไทยและบ้านเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันอันเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง

สำรวจพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง [Mekong Delta] ตอนที่ ๒
บทความโดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, วันใหม่ นิยม
เขียนเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2561

จามโพนาคาเป็นจามจากภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นจามหลวง เป็นจามสายดั้งเดิมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรจามปา  (ในขณะที่คนจามที่อาศัยแถบสามเหลี่ยมปากน้ำโขงถือว่าเป็นจามสายใหม่) จามภาคกลางเหล่านี้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จามบ่าลามน” ซึ่งจะทอผ้าและทำเครื่องปั้นดินเผา

สำรวจพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง [Mekong Delta] ตอนที่ ๑
บทความโดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ และ วันใหม่ นิยม
เขียนเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2561

เจาด๊กเคยเป็นเมืองที่กองทัพเวียดนามและกองทัพสยามทำสงครามแย่งชิงในครั้ง “สงครามอนามสยามยุทธ” โดยในหลักฐานของสยามเรียกเมืองนี้ว่า “โชฎก” หรือ “โชดก” เจาด๊กเคยมีฐานะเป็นจังหวัดแต่ปัจจุบันลดฐานะลงมาเป็นเมืองหนึ่งของจังหวัดอันยาง (An Giang) ถือเป็นเมืองรุ่นแรกๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง...

ข้าวแช่
บทความโดย ธีระพงษ์ มีไธสง
เขียนเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561

ชาวมอญเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา เมื่อถึงเทศกาลสำคัญๆ ทางพุทธศาสนา ชาวมอญก็จะต้องปฏิบัติตามประเพณีอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ชาวมอญ ทุกคนจะมีความกระตือรือร้นที่จะเตรียมฉลองปีใหม่ นั่นคือ การทำบุญ และสิ่งที่สำคัญในการทำบุญของชาวมอญที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ การถวายข้าวแช่ ซึ่งในหนึ่งปีจะมีการทำข้าวแช่เพียงครั้งเดียวในเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น ดังนั้น ข้าวแช่จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ข้าวสงกรานต์” เป็นอาหารเทศกาล

‘ภูผายนต์’ เป็น ‘ภูผายล’ จากคำเรียกขานดินแดนศักดิ์สิทธิ์สู่ภูผาน่าชม
บทความโดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
เขียนเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561

หากกล่าวถึง “ภูผายนต์” คงเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักเที่ยวเชิงธรรมชาติว่าบริเวณยอดภูนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่สำหรับในด้านประวัติศาสตร์แล้วภูผาแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ลึกลับชวนค้นหาไม่น้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะ “ภาพสลักลาย” บนเพิงผาที่ชาวบ้านเคยเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของภูตผี ถึงเวลานี้ยังคงเปิดโอกาสให้คนรุ่นเราและรุ่นหลังเข้าไปศึกษาและตีความได้อีกมากมาย ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกใช้เป็นสำนักสงฆ์ภูผายนต์อานันท์ภาวนา และรวมเป็นส่วนหนึ่งกับอุทยานแห่งชาติ “ภูผายล”

ตามรอยหนังตะลุงสกุลเมืองเพชร
บทความโดย วิชญดา ทองแดง
เขียนเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561

พฤหัสบดีปลายเดือนกรกฎาคม ชาติ เชิดชำนาญ นายหนังตะลุงชาวอำเภอบ้านลาดวัย ๕๑ ปี จัดพิธีไหว้ครูหนังตะลุงประจำปีขึ้น เดิมกำหนดวันไหว้ครูหรือยกครูของหนังตะลุงเมืองเพชรนั้น ต้องเป็นพฤหัสบดีแรกของเดือน ๘ แต่ต่อมาก็ยืดหยุ่นออกไป ขอให้ตรงกับวันพฤหัสฯ ซึ่งถือกันว่าเป็นวันครูเป็นใช้ได้

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.