ท่องเที่ยวเชิงวิถีท้องถิ่นริมคลองบางระมาด
บทความ       ขนาด   

ท่องเที่ยวเชิงวิถีท้องถิ่นริมคลองบางระมาด

บทความโดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

เข้าชม 6785 ครั้ง

 

 

        วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ชมรมรักษ์ปลาหน้าศาล เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนร่วมกับกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ชุมชนริมคลองบางระมาด ซอยวัดจำปา พุทธมณฑลสาย ๑ เขตตลิ่งชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชนจากชุมชนต่างๆ อาทิ นางเลิ้ง บางลำพู และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาะศาลเจ้า ริมคลองบางระมาด

 

        กิจกรรมแรกคือการร่วมพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกรรณ์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖  สถานที่ดังกล่าวเกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าประจำถิ่น ๒ ตน คือ เจ้าพ่อจุ้ย อันมีป้ายบูชาเป็นตัวอักษรจีนอยู่ในศาล อ่านว่า “เซิ่น-จุ้ย” ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าหมายถึงเทพเจ้าประจำท้องน้ำ และอีกตนหนึ่งคือเจ้าพ่อกุมกรรณ์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สถิตอยู่บริเวณคลองบางระมาดแห่งนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในศาลยังปรากฏศีรษะจระเข้ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าคุ้งน้ำแห่งนี้เป็นที่อาศัยของจระเข้ใหญ่ อันเป็นพาหนะของเจ้าพ่อจุ้ย ทั้งยังมีเรื่องเล่าว่าบริเวณใต้ต้นมะพลับใกล้กับศาลเจ้ามีถ้ำจระเข้อยู่ วันดีคืนดีชาวบ้านจะเห็นจระเข้ขึ้นมานอนบริเวณลานหน้าศาลเจ้า 

 

        เรื่องราวเกี่ยวกับจระเข้ยังมีตำนานเล่าขานกันอีกว่า ในช่วงก่อนเสียกรุง พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าได้เดินทัพผ่านมาทางย่านนี้ เมื่อจระเข้ตนดังกล่าวทราบเรื่อง จึงเนรมิตให้พื้นที่กลายเป็นคลองใหญ่ขวางการเดินทัพของพม่า ตำนานดังกล่าวนอกจากจะทำให้ชาวบ้านเกิดความรักในถิ่นฐานและมีความสามัคคีกันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ในอดีตเคยมีจระเข้ชุกชุม จนกลายเป็นเรื่องเล่าขานประจำถิ่น

 


    ปัจจุบันศาลดังกล่าวอยู่ใกล้กับศาลาอเนกประสงค์ อันเป็นพื้นที่ใช้สักการบูชาและประกอบกิจกรรมร่วมกันของชุมชน  ทุกๆ ปีนอกจากจะมีพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกรรณ์แล้ว วันดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้ผู้ที่บนบานขอสิ่งต่างๆ เอาไว้ แล้วสมความปรารถนาได้มาแก้บน สำหรับสิ่งที่ชาวบ้านนำมาถวาย นอกจากจะเป็นอาหารคาวหวาน เช่น ไก่ต้ม หัวหมู ปลาช่อน และขนมไทยนานาชนิด ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่ชาวบ้านทำขึ้นเป็นการแก้บนตามสัญญา เช่น มีการนำลิเก ละครชาตรี มารำแก้บน เป็นต้น

 

        ใกล้กับศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกรรณ์ เป็นชุมชนชาวเกาะศาลเจ้า อันเป็นพื้นที่ที่มีลำน้ำล้อมรอบประกอบด้วย คลองบางระมาด คลองลัดวัดจำปา และคลองบ้านไทร ซึ่งบริเวณดังกล่าวนับว่ายังคงความเป็นสังคมริมน้ำ ด้วยยังมีการใช้เรือในสัญจรและมีเรือแม่ค้า นำเอาผลไม้จากเรือกสวนมาขายยังท่าน้ำ ตามจุดต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยของตระกูลหว่างจันทร์ ซึ่งเป็นตระกูลช่างแทงหยวกที่สืบทอดวิชามาจากหลวงวัฒนศิลป์ ซึ่งเคยอพยพมาพำนักอาศัยอยู่ในย่านนี้ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา


        ศิลปะการแทงหยวกของตระกูลในปัจจุบัน มีเหลือสืบทอดเพียงคนเดียว คือ คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ทายาทรุ่นที่ ๓  ลักษณะเด่นของงานแทงหยวกตระกูลหว่างจันทร์ คือ แทงหยวกเป็นเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับไตรภูมิ ประกอบด้วยสวรรค์ หิมพานต์ และนทีสีทันดร นับเป็นเอกลักษณ์ที่ยังเหลืออยู่เพียงที่นี่เท่านั้น

 

        ลำดับต่อมาคนในชุมชนพาเดินชมสถาปัตยกรรมภายในวัดจำปา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแถบริมคลองบางระมาดแห่งนี้  จากรูปแบบสิ่งก่อสร้างภายในวัด ทำให้ทราบว่าวัดจำปาน่าจะสร้างขึ้นราวปลายกรุงศรีอยุธยา สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนแถบนี้มีความเก่าแก่และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

        วัดจำปาเป็นวัดสำคัญของท้องถิ่นที่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ สังเกตได้จากบริเวณหน้าบันอุโบสถและมณฑป ประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนและรูปปั้นเทพเจ้าในศิลปะแบบจีน เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณสันหลังคามณฑป ยังปรากฏรูปปั้นจระเข้ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อประจำถิ่นเกี่ยวกับจระเข้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นสิ่งเคารพนับถือของชาวบ้านย่านนี้

 


        สุดท้ายเป็นการนำชมทัศนียภาพริมคลองบางระมาด โดยทางเรือ ระหว่างการล่องเรือได้แวะชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ชมบ้านจุลเสวก (อ่าน จุล-ละ-เส-วก) บ้านข้าหลวงเดิมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หรือที่เรียกพระนามกันสั้นๆ ว่า พระองค์จุล  บ้านหลังนี้ร่มครึ้มด้วยแมกไม้ใหญ่ของสวนผลไม้ยืนต้นนานาชนิด จึงไม่แปลกที่เคยเป็นแหล่งหลบภัยของชาวกรุงในสมัยสงคราม จากนั้นต่อไปยังวัดสะพาน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาเช่นกัน มีพระพุทธรูปศิลาทรายแดงขนาดใหญ่หลายองค์ตั้งอยู่ในวิหารโถง และสุดท้ายพาแวะชมตลาดน้ำคลองลัดมะยม ซึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูตลาดน้ำและการท่องเที่ยวริมลำคลอง ที่มีผู้คนมาแวะเวียนจำนวนมากจนทำให้ตลาดน้ำเล็กๆ ตามวิถีชาวบ้านต้องขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวาง


        กิจกรรมที่กล่าวมานอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นย่านวัดจำปาและใกล้เคียงแล้ว ยังทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมลุ่มน้ำของชาวบ้านแถบนี้ที่ยังคงใช้คลองบางระมาดเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่จวบจนปัจจุบัน แม้ว่าสังคมเมืองที่มีตึกระฟ้าจะอยู่ห่างออกไปไม่ถึง ๓ กิโลเมตร และเป็นที่น่ายินดีที่ชาวบ้านทุกคนในย่าน พยายามยืนหยัดที่จะรักษาความเป็นตัวตนของพวกเขาด้วยพลังของคนในชุมชนเอง  

 

ดุ่ย เมื่อ  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑:๑๐:๑๗
ความคิดเห็นที่ #15
แล้วอาจารย์โนรีมีรูปโรงเรียนบ้างมั๊ยครับ บ้านผมอยู่ตรงศาลเจ้าตรงร้านกาแฟอยากได้ภาพเก่า ไว้ศึกษา
 
ห้องพักริมคลอง Num.house for rent in bangkok bus terminal Tel. 089-2218281. ห้องพักสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน หนุ่ม รีสอร์ท 350 ฿ WI-FIห้องพักรายวันสายใต้ใหม่ Tel. 089-2218281 ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ที่สุด ห้องพักสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน หนุ่ม รีสอร์ท อยู่ติดกับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตลิ่งชัน Wi-Fi หนุ่ม รีสอร์ท. Num.house for rent 350 ฿  เมื่อ  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒:๑๐:๕๘
ความคิดเห็นที่ #14
ห้องพักริมคลอง Num.house for rent in bangkok bus terminal Tel. 089-2218281. ห้องพักสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน หนุ่ม รีสอร์ท 350 ฿ WI-FIห้องพักรายวันสายใต้ใหม่ Tel. 089-2218281 ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ที่สุด ห้องพักสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน หนุ่ม รีสอร์ท อยู่ติดกับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตลิ่งชัน Wi-Fi หนุ่ม รีสอร์ท. Num.house for rent 350 ฿
 
หมอหนุ่มคลายเส้น รักษา มือชา เท้าชา เส้นยึดที่เอว ลงมาถึงใต้เท้า เส้นยึดที่ไหล่ ลงมาถึงใต้เท้า เดินไม่ค่อยได้ เดินแล้วเจ็บเข้ากระดูกตามเส้นเอ็นปวดตาม ร่างการทั้งหมด โทร. 089-2218281 หมอหนุ่ม คลายเส้น หรือ เขาเรียกกันว่า หมอเส้น หรือว่า เส้นยึด หมอนลองกระดูก ข้าพเจ้าเป็นหมอหนุ่มคลายเส้น เส้นที่ยึดหมอนลองกระดูกผมเข้าใจว่ามันเจ็บปวดและทรมานมากเพราะก่อนที่ผมจะมาเป็นหมอนวดคลายเส้น หมอนลองกระดูกเส้นยึดนั้น กระผมเคยเป็นมาก่อนเอาแบบว่าเดินไม่ได้เลย กินยาก็ไม่หายขอบอกว่ายาทุกชนิดนะก็แค่บรรเทาปวดยาหมดก็ปวดอีก อาการ ตามที่ กระผมอ่านมาทั้งหมดที่พี่ๆหรือว่าน้องๆเล่ามานั้น กระผมรักษาอาการแบบนี้ให้กับคนไทยและก็ฝรั่ง ทั้งคนไทยและก็ฝรั่งเป็นกันมาก  เมื่อ  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒:๑๐:๓๗
ความคิดเห็นที่ #13
หมอหนุ่มจับเส้น คลายเส้น รักษา มือชา เท้าชา เส้นยึดที่เอว ลงมาถึงใต้เท้า เส้นยึดที่ไหล่ ลงมาถึงใต้เท้า เดินไม่ค่อยได้ เดินแล้วเจ็บเข้ากระดูกตามเส้นเอ็นปวดตาม ร่างการทั้งหมด โทร. 089-2218281 หมอหนุ่ม คลายเส้น หรือ เขาเรียกกันว่า หมอเส้น หรือว่า เส้นยึด หมอนลองกระดูก ข้าพเจ้าเป็นหมอหนุ่มคลายเส้น เส้นที่ยึดหมอนลองกระดูกผมเข้าใจว่ามันเจ็บปวดและทรมานมากเพราะก่อนที่ผมจะมาเป็นหมอนวดคลายเส้น หมอนลองกระดูกเส้นยึดนั้น กระผมเคยเป็นมาก่อนเอาแบบว่าเดินไม่ได้เลย กินยาก็ไม่หายขอบอกว่ายาทุกชนิดนะก็แค่บรรเทาปวดยาหมดก็ปวดอีก อาการ ตามที่ กระผมอ่านมาทั้งหมดที่พี่ๆหรือว่าน้องๆเล่ามานั้น กระผมรักษาอาการแบบนี้ให้กับคนไทยและก็ฝรั่ง ทั้งคนไทยและก็ฝรั่งเป็นกันมาก ถ้าต้องการรักษาลองโทรมาบอกอาการแล้วจะให้คำแนะนำ รับรักษาคลายเส้นยึด หรือว่า เส้นยึด หมอนลองกระดูก บ้านข้าพเจ้าอยู่ที่ สถานีขนส่งกรุงเทพ หรือ ที่เรียก ติดปากกันว่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน ถ้าต้องการรักษา โทร. 089-2218281 หมอหนุ่ม คลายเส้น หรือเขาเรียกกันว่าหมอเส้น ขอให้ทุกท่านโชคดี หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ใครไม่ค่อยมีสตางค์ไม่ต้องกลัว ทำบุญใส่กล่องไป ไม่ต้องคิดมาก ว่าไม่มีสตางค์พอที่จะรักษา โทรมาปรึกษาได้ 24 ชั่วโมง โทร. 089-2218281 หนุ่ม คลายเส้น หรือเขาเรียกกันว่าหมอเส้น ขอให้ทุกท่านโชคดี หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บ้านข้าพเจ้าอยู่ที่ สถานีขนส่งกรุงเทพ หรือ ที่เรียก ติดปากกันว่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน
 
โนรี วิสามารถ เมื่อ  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๑๐:๒๖
ความคิดเห็นที่ #12
เคยอยู่บ้านพักครูในโรงเรียนวัดจำปา เดิมโรงเรียนวัดจำปาเคยเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเปิดสอนประมาณปี 2523 ช่ือว่าโรงเรียนโสตศึกษาจัดจำปา แต่เนื่องจากสภาพมีน้ำท่วมขังโรงเรียนมีพื้นที่น้อย ท่านผู้อำนวยการจงกล บัวเกษ จึงขอย้ายสถานที่จากวัดจำปาไปอยู่่ที่บางบัวทอง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีค่ะพวกเราอยู่กันตั้งแต่ 2523 ข้าพเจ้าก็อยู่และได้คลอดบุตรปี 2523น้ำท่วมมากลุงบุญทรง ลักษณิยานนท์ ได้ขับเรือพาไปส่งที่โรงพยาบาลศิริราชก็เลยมีความคุ้นเคยกับวัดจำปาซึ่งท่านอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อช่วงท่านก็มีความเมตตาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากและคุณครูที่เคยอยู่โรงเรียนโสตศึกษาวัดจำปาในสมัยนั้นก็มีความเจริญในชีวิตราชการซึ่งปัจจุบันก็ได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน,ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ,รองผู้อำนวยการอยู่หลายท่านค่ะ
 
ผู้เสียใจคนหนึ่ง เมื่อ  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๐๘:๓๕
ความคิดเห็นที่ #11
อยากให้ลองปรับปรุงเปลี่ยนกรรมการบริหารตลาดบ้างอาจจะมีการพัฒนาที่ดีขี้น โดยเฉพาะอาจารย์ผู้หญิงที่เกษียณแล้วมนุษย์สัมพันธ์น้อยมาก เล่นพรรค เล่นพวก สร้างความแตกแยก
 
nu เมื่อ  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑:๐๘:๕๑
ความคิดเห็นที่ #10
บ้านผมอยู่ริมคลองบางระมาด หากมีโอกาสก็มาเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยมวันเสาร์-อาทิตย์ แล้วนั่งเรือหางยาวเล่นไปตามลำคลองบางระมาดไปที่ตลาดน้ำวัดจำปา จะได้สัมผัสชีวิตชาวสวนบ้านริมคลองร่มรื่นน่าพำนัก
 
ดุ่ย เมื่อ  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘:๐๕:๕๗
ความคิดเห็นที่ #9
แล้วเดินมาเที่ยวในชุมชนกันนะครับ ในภาพบ้านผมเอง
 
yanisa เมื่อ  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๔:๒๗
ความคิดเห็นที่ #8
นี่ก็เป็นแม่ค้าที่ตลาดนน้ำวัดจำปาเหมือนกันค่ะ จะบอกว่าบรรยากาศดีมาก แต่ร้านค้ายังน้อยไปหน่อย ต้องอดทนกันหน่อยนะคะ แล้วอย่าลืมมาอุดหนุนไอศกรีมกะทิสดกันบ้างนะ
 
chalerm เมื่อ  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๐๓:๕๐
ความคิดเห็นที่ #7
ผมก็ขายของอยู่ที่ตลาดวัดปา อยากเชีญชวนทุกท่านมาเที่ยวกัเยอะๆ จะได้ช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า และที่ตลาดบรรยากาศดีมาก
 
อลงกรณ์ พลบุตร เมื่อ  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗:๑๒:๓๐
ความคิดเห็นที่ #6
ผมขับเรือล่องสำรวจคลองบางระมาดคลองชักพระคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่คลองบางพรมคลองบางเชือกหนังคลองภาษีเจริญคลองมอญคลองด่านคลองสนามชัยคลองบางขุนเทียนคลองราชมนตรีคลองบางเชือกหนังด้วยความชื่นชมในความร่มรื่นและสัมผัสถึงวิถีชีวิตไทยริมลำคลอง มีความตั้งใจที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนฟื้นฟูและพัฒนากรุงเทพธนบุรีให้สมฉายา"เวนิสตะวันออก"เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์(creative economy)
 
ชยาภรณ์ แสงเฟื่อง เมื่อ  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘:๑๑:๒๙
ความคิดเห็นที่ #5
ไปเที่ยวมาแล้ว "ตลาดน้ำวัดจำปา" บรรยากาศดีมาก ขอเชิญชวนมาเที่ยวกัน มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน วัดเก่าแก่อันทรงคุณค่า น้ำใจของคนในชุมชน อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนกันนะ
 
พิชัยยุทธ แสงเฟื่อง เมื่อ  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘:๑๑:๐๙
ความคิดเห็นที่ #4
ผมเป็นลูกหลานชุมชนวัดจำปา อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่ตลาดน้ำวัดจำปา วัดเก่าแก่ในชุมชนบางระมาด สัมผัสชีวิตชาวสวน ชาวคลอง วัดวาอารามอันเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ร่วมทำบุญไหว้พระหลวงพ่อลอยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตามกำลังศรัทธาสร้างพระอุโบสถ ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านหลากหลายชนิด ตลาดน้ำเปิดขายวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 16.00 น. อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ
 
onnarin เมื่อ  ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖:๐๙:๑๔
ความคิดเห็นที่ #3
ขอเชิญมาท่องเที่ยวในบางระมาด และชีวิตสอลฝั่งคลองมากๆๆๆๆ มากันมากๆๆๆ นะ
 
ตลาดน้ำวัดจำปา อุทยาน ร.๓ เมื่อ  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐:๐๘:๑๓
ความคิดเห็นที่ #2
ขอแนะนำ และเชิญชวนมาเที่ยวชมตลาดน้ำ ไหว้พระ ทำบุญ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ชิมอาหารอร่อย สัมผัสบรรยากาศร่มรื่น ล่องเรือชมสวน มีของฝากของที่ระลึกมากมาย ชมศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
piyatida เมื่อ  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔:๐๘:๒๖
ความคิดเห็นที่ #1
กิจกรรมนี้ดีมากหากมีโอกาสควรมาสัมผัสของจริง เพราะสิ่งดี ๆ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวสวน ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของชาวสวนที่มีบ้านอยู่ริมคลองซึ้งรายล้อมไปด้วยสังคมเมือง ข้าพเจ้าเป็นลูกชาวสวนโดยกำเหนิดและเกิดที่นี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมาก ถึงแม้อารยะธรรมตะวันตกจะเข้ามาเร็วมาก แต่ไม่ทำให้ลูกหลานชาวสวนละทิ้งบ้านเกิดได้และจะยีนหยัดและรักษะความเป็นตัวตนของครอบครัวชาวสวนเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไป