หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ตัวอย่าง หนังสือใหม่!! เมืองหนองหารหลวง และ ภูพานมหาวนาสี
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 26 ก.พ. 2559, 00:00 น.
เข้าชมแล้ว 5330 ครั้ง

 

 

 

 

 

หนังสือใหม่!!จัดทำแบบเฉพาะกิจจากกรณีดอนสวรรค์ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ถือโอกาสอันดีจากที่พี่น้องชาวสกลนครสร้างปรากฏการณ์ "รักษาบ้านเกิดเมืองนอน" จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และในการเป็นเมืองโบราณที่เป็นถิ่นฐานอันเก่าแก่ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบอรัญวาสี เพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าและความเป็นมาของบ้านเมืองขนาดใหญ่ริมหนองน้ำและสำคัญที่สุดในเขตอีสานเหนือ "เมืองหนองหารหลวง" ที่ต่อมาได้กลายเป็น เมืองสกลนครและมีความสำคัญในฐานะที่เป็น "ถิ่นพุทธธรรม" อันเป็นที่มันของพระอริยสงฆ์สายพระป่าที่ใช้ในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นพื้นธรรมจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของความเป็น "มหาวนาสีแห่งภูพาน"

 

และจากกรณีการคัดค้านการออกโฉนดทับซ้อนลงบนพื้นที่สาธารณะ โดยฝ่ายประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นําไปสู่กระบวนการเรียกร้องเพื่อการกระทําที่ถูกต้องเมื่อต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพื่อรักษาสมบัติสาธารณะ [Common property] "ดอนสวรรค์"ดอนที่สมบูรณ์ในเชิงนิเวศและมีความหมายต่อชีวิตและสังคมของคนสกลนครทั้งมวล

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-

๑.      มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์   (ผู้ประสานงาน : สมนึก  กิจเจริญผล)

              โทรศัพท์ : (02)2811988 ต่อ 24 หรือ (02)280-3340                                         

              E-mail : Vlekprapaifoundation@gmail.com

              Facebook : https://www.facebook.com/lekfound  ผ่านทางกล่องข้อความ

๒.      ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  โทร.(๐๒)๖๒๒-๓๕๑๐

อัพเดทล่าสุด 26 ก.พ. 2559, 00:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.