หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
"พลังท้องถิ่น" ในการฟื้นฟูโบราณสถานวัดโบสถ์(ร้าง) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บทความโดย พนมกร นวเสลา
เรียบเรียงเมื่อ 27 มิ.ย. 2561, 10:22 น.
เข้าชมแล้ว 1093 ครั้ง

“บางละมุง” ในจังหวัดชลบุรีปรากฏร่องรอยหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุและเอกสารที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พบว่ามีการระบุชื่อ “บางละมุง” ปรากฏตำแหน่งเป็นเมืองชายทะเลอยู่ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าตลอดแนวริมคลองบางละมุงก่อนจะออกไปสู่ปากน้ำต่อกับชายฝั่งทะเลมีร่องรอยของวัดในช่วงกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่เรียงราย ได้แก่ วัดโบสถ์ (ร้าง) วัดบางละมุง วัดนางเศร