หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๙ "จากบางกอกถึงธนบุรี : ราชธานีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 5 มี.ค. 2561, 14:48 น.
เข้าชมแล้ว 391 ครั้ง

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๙ "จากบางกอกถึงธนบุรี : ราชธานีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน  "จากบางกอกถึงธนบุรี : ราชธานีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "  เนื่องในโอกาสครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของ "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" ผ่านรายการอดีตในอนาคต โดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมเป็นผู้บรรยายหลักเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของเมืองบางกอกและธนบุรีจนมาถึงสภาพในปัจจุบัน

 

เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและกำหนดทิศทางสู่อนาคต เสวนาพูดคุยกับบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจและกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละตอนมีประเด็นเรื่องราวความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

 

สามารถติดตามรายการ "อดีตในอนาคต" ได้ที่ VLek-Prapai Channel ผ่านทางยูทูป

https://www.youtube.com/channel/UCSzeZTanV9nSbF1pATrMhoQ

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561, 14:48 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.