หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๒)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 11 ม.ค. 2561, 15:46 น.
เข้าชมแล้ว 425 ครั้ง

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ จึงเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

 

สำหรับกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" ครั้งที่ ๔ ในวันของ "พระนครชวนชม" ในช่วงบ่ายเข้าชมเยี่ยมชมวังสะพานขาว ภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๑

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๒

 

และเข้าชมพื้นที่สุดท้ายคือชุมชนมัสยิดมหานาค ชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนอกพระนคร ได้พบกับวิทยากรในพื้นที่คือคุณหริน  สิริคาดีญา ได้พาชาวคณะเดินชมรอบๆ ดูความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมในชุมชน บ้านเก่า รวมถึงบ้านข้าราชการที่เคยอยู่ในชุมชน

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๓

 

และเข้าศึกษาพื้นที่ “กุโบร์” คนมุสลิมในเมืองทั้งจากมัสยิดบ้านตึกดินและมัสยิดจักรพงษ์ก็ต้องนำศพไปฝังที่กุโบร์มหานาค ซึ่งถือว่าเป็นกุโบร์ขนาดใหญ่ที่อยู่กลางเมืองก็ว่าได้ และกุโบร์มหานาคแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ฝังศพของพี่ชายตนกูอับดุลเราะห์มาน ผู้นำการเรียกร้องเอกราชและนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย  พื้นที่ภายในกุโบร์เป็นพื้นที่สงบเงียบหากเทียบกับความวุ่นวายของพื้นที่โดยรอบด้านนอก มีผู้คนในชุมชนใช้พื้นที่สำหรับการนั่งเล่น พูดคุย ที่นอกเหนือจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๕

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๖

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๗

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๘

 

และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นมุสลิมจากพื้นที่บ้านปากลัด พระประแดง บอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจและสรุปปิดกิจกรรมร่วมกัน

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๑๙

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมฯ" ตอนที่ ๒๐

 

อัพเดทล่าสุด 11 ม.ค. 2561, 15:46 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.