หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
กรุงศรีอยุธยา...เมืองลอยน้ำ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 11 ม.ค. 2561, 15:03 น.
เข้าชมแล้ว 6292 ครั้ง

 

 

ภูมิประเทศที่อยุธยาตั้งอยู่เป็นภูมิประเทศที่เรียกว่าบริเวณที่เป็นลุ่มน้ำ แม่น้ำลำคลอง ไม่มีภูเขา จะมีทุ่งกว้าง ลำน้ำ และการตั้งถิ่นฐานตามริมลำน้ำ บริเวณที่เป็นพื้นที่ใหญ่ก็เป็นหนองน้ำเกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นเป็นกรอบที่เรียกว่า “ภูมิวัฒนธรรม”

 

การศึกษาอยุธยาส่วนมากจะศึกษาจากหนังสือ  เรื่องศิลปวัฒนธรรมเหตุการณ์ต่างๆ และมองเห็นแต่ภาพนิ่ง แต่เรากำลังเตรียมศึกษาอยุธยาอีกแบบหนึ่งให้เห็นว่าอยุธยาตั้งอยู่ในภูมิประเทศแบบไหน  ผู้คนปรุงแต่งให้บ้านเมืองเป็นอย่างไร สถานที่ หนองน้ำ แม่น้ำลำคลอง สิ่งปลูกสร้าง มีชื่อเรียกว่าอย่างไร เป็นการศึกษาเรื่องของภูมิวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นฐานนำไปสู่ความเข้าใจและการมองเห็นคนเห็นชีวิตวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง...

อัพเดทล่าสุด 11 ม.ค. 2561, 15:03 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.