หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ : จีนสยาม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเชื่อย่านสำเพ็ง
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 11 ม.ค. 2561, 14:28 น.
เข้าชมแล้ว 404 ครั้ง

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ จึงเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๑

 

กิจกรรมวันที่สอง “พระนครชวนชม” ครั้งที่ ๖ (ภาคเช้า)เริ่มต้นที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหารหรือวัดสำเพ็ง ด้วยการฉายภาพแผนที่ เพื่อทำความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนชุมชนวัดวาอารามตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เส้นทางการคมนาคม จากการตัดถนนสมัยรัชกาลที่ ๕ และเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๒

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๓

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๔

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๕

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ ตอนที่ ๖

 

จากนั้นไปเยี่ยมชมย่านสำเพ็งและวัดเกาะ  เรื่องราวย่านเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน และกลุ่มคนไทยมุสลิมเชื้อสายทมิฬจากอินเดีย ผ่านภาพถ่ายเก่า  การเดินชมสถานที่สำคัญและย่านเศรษฐกิจการค้าต่างๆ  เช่น กลุ่มร้านขายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มร้านค้าพลอย ที่ยังดำเนินกิจการอยู่คู่กับชุมชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.

อัพเดทล่าสุด 11 ม.ค. 2561, 14:28 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.