หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน "ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ" : ตอนที่ ๒
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 10 ม.ค. 2561, 13:19 น.
เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

 

 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน "ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ" : ตอนที่ ๒ ประวัติศาสตร์นอกพระราชพงศาวดาร" โดยวลัยลักษณ์  ทรงศิริ นักวิชาการ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์  เนื่องในวาระโอกาสที่ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาปีที่ ๒๕๐ และสถาปนาเริ่มต้นกรุงธนบุรีในช่วงเวลาปีเดียวกัน และเป็นการเปิดพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้แพร่หลายมากขึ้นกว่าภายในชุมชนบ้านทะเลน้อย อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการหาความร่วมมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป

 

เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและกำหนดทิศทางสู่อนาคต เสวนาพูดคุยกับบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจและกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละตอนมีประเด็นเรื่องราวความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

 

สามารถติดตามรายการ "อดีตในอนาคต" ได้ที่ VLek-Prapai Channel ผ่านทางยูทูป

https://www.youtube.com/watch?v=FLQ48QisaXE

 

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561, 13:19 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.