หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
กิจกรรม “เชิญชวนชิมอาหารท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์มัสยิดบ้านตึกดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มัสยิดบ้านตึกดิน
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เรียบเรียงเมื่อ 8 ม.ค. 2561, 14:57 น.
เข้าชมแล้ว 574 ครั้ง

ชมการทดลองทำอาหารมุสลิม

 

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเชิญชวนสมาชิกที่เคยร่วมกิจกรรมพระนคร ๑๐๑  และเครือข่ายจากสภาชุมชนเขตพระนคร ๑๔  ชุมชน  ร่วมชิมอาหารท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์  ร่วมชมและเรียนรู้ถึงของดีชุมชนด้านต่างๆ  และร่วมจิบชาเสวนายามบ่ายในประเด็นการจัดตั้งพื้นที่ขายอาหาร และการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน 

     

คุณทำนุ  เหล็งขยัน ประธานชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ

 

การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณทำนุ  เหล็งขยัน ประธานชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน ซึ่งระดมช่างแกงฝีมือดี และผู้รู้ชุมชนมาเปิดบ้านต้อนรับโดยในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสทำความรู้จักกับชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินในฐานะชุมชนมุสลิมร่วมสร้างพระนครผ่านทางวิดีทัศน์ นิทรรศการที่ทางมูลนิธิฯ ร่วมให้การสนับสนุน ร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราวชุมชนจากคนใน และยิ่งไปกว่านั้นยังได้เพลิดเพลิน และอิ่มอร่อยไปกับกิจกรรมสาธิตทำอาหารสูตรเฉพาะของชุมชน ได้แก่ บาราน๊อ ข้าวยำโบราณ และของว่าง คือ ขนมขิง นอกจากนี้เมนูคัดสรรภายในงานยังมี โรตี ก๋วยเตี๋ยวกะทิ ก๋วยเตี๋ยวแกง นาซิดางัง ข้าวเหนียวเหลืองหน้าไก่ ปอเปี๊ยะสิงคโปร์ ชาลูกเฮ้น ชาเฮ ร่วมด้วย ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมปังยาสุม ข้าวตังเมี่ยงลาว ข้าวมันส้มตำ และป่อแปบชาววัง        

 

ป่อแปบชาววัง  

 

จากเมนูดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักอาหารมุสลิมในแง่มุมต่างๆ เพิ่มเติมผ่านวัตถุดิบ และเมนูอาหารที่หลากหลาย  ทั้งในเรื่องของความหมาย   หลักการเกี่ยวกับอาหารมุสลิม หรืออาหารฮาลาล รู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารมุสลิมในไทยที่ได้รับอิทธิพลจากความเป็นมุสลิมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น มุสลิมปักษ์ใต้  มลายู-ชวา  เปอร์เซีย-อาหรับ อินเดีย-ปากีสถาน   และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  วิถีชีวิตของชาวมัสยิดบ้านตึกดินที่มีฝีมือเชิงช่าง และมีประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันกับชุมชนพุทธ และชุมชนมุสลิมอื่นๆ มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 

 

นอกจากนี้ช่วงสุดท้ายของรายการทุกท่านได้ร่วมเสวนา และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน โดยมีคุณวลัยลักษณ์  ทรงศิริ นักวิชาการมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  บรรยากาศในการเสวนาเป็นไปด้วยความเป็นกันเองสนุกสนาน ทุกท่านให้ความเห็นที่ตรงกันในเรื่องของการสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาต่อยอดกิจกรรมด้วยการชูของดีของเด่นในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหาร เรื่ององค์ความรู้ภูมิปัญญาช่างโบราณ  การให้ข้อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆ  เช่น  การปรับปรุงเรื่องป้ายบอกทาง การปรับภูมิทัศน์บางประการ  เสนอว่าควรมีการทำความเข้าใจและเห็นทิศทางการดำเนินงานร่วมกันของคนในชุมชน การจัดเตรียมความพร้อมของชุมชน การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ควรดำเนินการต่อไปในระยะต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิได้รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเสนอต่อชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่นและจะดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนดำเนินงานของมูลนิธิในปี ๒๕๖๑ โดยสร้างความร่วมมือกับชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

กิจกรรมในช่วงเสวนา

 

ปอเปี๊ยะสิงคโปร์

 

ข้าวมันส้มตำ

 

บาราน๊อ โรตี

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561, 14:57 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.