หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๔ "พิพิธภัณฑ์เมืองตราด....ความทันสมัยในองค์ความรู้ท้องถิ่นจากเมืองชายแดน"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 17 พ.ย. 2560, 14:11 น.
เข้าชมแล้ว 5581 ครั้ง

 

"พิพิธภัณฑ์เมืองตราด....ความทันสมัยในองค์ความรู้ท้องถิ่นจากเมืองชายแดน"

 

 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน "พิพิธภัณฑ์เมืองตราด...ความทันสมัยในองค์ความรู้ท้องถิ่นจากเมืองชายแดน" ร่วมพูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์  แสวงการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลและจัดการนำชมภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากได้ยินชื่อ "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ" จะเห็นภาพของการเป็นพิพิธภัณฑ์ของหัวเมืองใหญ่ หรือเมืองที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงเกิดการปรับตัวของการจัดทำพิพิธภัณฑ์ที่นำความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกับประวัติศาสตร์ภาพใหญ่จัดทำเป็น "พิพิธภัณฑ์เมือง" จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นวิถีชีวิตคนเมืองตราดซึ่งไม่เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมแค่วัตถุโบราณ

 

เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและกำหนดทิศทางสู่อนาคต เสวนาพูดคุยกับบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจและกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละตอนมีประเด็นเรื่องราวความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

สามารถติดตามรายการ "อดีตในอนาคต" ได้ที่ VLek-Prapai Channel ผ่านทางยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCSzeZTanV9nSbF1pATrMhoQ

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561, 14:11 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.