หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ค่ายเยาวชน "ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 31 ต.ค. 2560, 15:43 น.
เข้าชมแล้ว 2573 ครั้ง

 

ค่ายเยาวชน “ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี”

กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึกปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐

 

เรียนรู้เส้นทางสร้างชาติสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี การเสียกรุงศรีอยุธยาและ ๒๕๐ ปี ในการสถาปนากรุงธนบุรี  เพื่อมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงธนบุรีและความสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีและความเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม (Culture Hero) ของผู้คนชายฝั่งทะเลตะวันออก

 

เป็นกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับเชื่อมการเรียนรู้ท้องถิ่นย่านเมืองแกลงและภูมิภาคตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่วัดราชบัลลังก์ฯ หรือ วัดบ้านทะเลน้อยที่กำลังอยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดแสดงวัตถุ

 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่  ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ โดยมูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" และชาวบ้านทะเลน้อย

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561, 15:43 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.