หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๓ "อนาคตย่านเก่าของชาวนางเลิ้ง"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 6 ต.ค. 2560, 14:13 น.
เข้าชมแล้ว 411 ครั้ง

 

"คนในพื้นที่ยังมีทรัพยากรที่มีคุณค่า และเราอยากให้ชุมชนย่านนางเลิ้งยังดำเนินชีวิตกันอยู่ได้..."

 

 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน "อนาคตย่านเก่าของชาวนางเลิ้ง" พบกับทีมงานการศึกษาวิจัยท้องถิ่นชุมชนย่านนางเลิ้ง ร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและวิธีการมองชุมชนในฐานะของคนในเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนได้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้เป็นปรากฎการงานวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของตัวเองโดยชาวชุมชนย่านนางเลิ้ง ถือว่าเป็นงานวิจัยชุมชนในย่านพระนครชิ้นแรกที่ท้าทาย มาพูดคุยถึงเรื่องความคืบหน้าและความคาดหวังในงานวิจัยชิ้นนี้กับตัวแทนย่านนางเลิ้ง :-

 

๑.คุณสมพงษ์    โชติวรรณ      กรรมการชุมชนย่านนางเลิ้ง และอดีตเจ้าของโรงหนังเฉลิมธานี

๒.คุณปรีชา       ศรีตุลโชติ      อดีตกรรมการชุมชนย่านนางเลิ้ง

๓.คุณจารุวรรณ   สุขสาคร       ครูภูมิปัญญาเขตป้อมปราบ และตัวแทนของคณะละครจงกลโปร่งน้ำใจ

๔.คุณสมชาย     ธนะกุสุมาลย์  ประธานสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๕.คุณพินิจ         สุทธิเนตร     แห่งบ้านนราศิลป์

 

เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและกำหนดทิศทางสู่อนาคต  เสวนาพูดคุยกับบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจและกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละตอนมีประเด็นเรื่องราวความน่าสนใจที่แตกต่างกัน สามารถติดตามรายการ "อดีตในอนาคต" ได้ที่ VLek-Prapai Channel

ผ่านทางยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCSzeZTanV9nSbF1pATrMhoQ

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561, 14:13 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.