หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕ : พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร (๓)
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, สุรชาญ อุ่มลำยอง
เรียบเรียงเมื่อ 20 ก.ย. 2560, 13:14 น.
เข้าชมแล้ว 293 ครั้ง

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ  จึงเห็นว่าวิธีการเดินและร่วมพูดคุยกับผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงความเป็นชุมชนและเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

 

ช่วงสุดท้าย  เดินไปยังชุมชนสามแพร่ง เข้าชมโรงเรียนตะละภัฏศึกษาซึ่งกล่าวกันว่าเดิมเคยเป็นโรงละครปรีดาลัย  ตั้งอยู่ในบริเวณวังเก่าของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ แหล่งกำเนิดของละครร้อง ก่อนจะมีการเวนคืนเพื่อสร้างถนนตัดผ่าน จากนั้นเดินทางต่อไปยังแพร่งภูธร พบกับประธานชุมชนคุณอภิชาญ  วัลลา บอกเล่าเรื่องราวทั้งในอดีตและในปัจจุบันของพื้นที่ และสรุปปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองเก่า.

 

พระนครชวนชม" กิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕  พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ตอนที่ ๑๑

 

พระนครชวนชม" กิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕  พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ตอนที่ ๑๒

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2560, 13:14 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.