หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕ : พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร (๑)
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, สุรชาญ อุ่มลำยอง
เรียบเรียงเมื่อ 20 ก.ย. 2560, 12:52 น.
เข้าชมแล้ว 319 ครั้ง

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ  จึงเห็นว่าวิธีการเดินและร่วมพูดคุยกับผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงความเป็นชุมชนและเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

 

ช่วงแรก  เป็นการอธิบายเรื่องราวของพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ ผ่านแผนที่ ณ บริเวณลานหน้าวัดสุทัศนเทพวรารามราชมหาวรวิหาร โดยคุณวลัยลักษณ์  ทรงศิริ เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณสุมาลี  พฤษาขจี กรรมการชุมชนหลังโบสถ์พราหมณ์แนะนำพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและบริเวณโดยรอบที่เป็นพื้นที่ย่านการค้า เศรษฐกิจที่คึกคักมาแต่ครั้งอดีต

 

"พระนครชวนชม" กิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕  พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ตอนที่ ๑

 

"พระนครชวนชม" กิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕  พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ตอนที่ ๒

 

"พระนครชวนชม" กิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕  พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ตอนที่ ๓

 

หลังจากออกจากวัดสุทัศน์ฯ  เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมกิจกรรมจากคนพื้นที่ คุณนพพร  ภาสะพงศ์  ทายาทร้านใบชาอ๋องอิวกี่ เป็นผู้นำเข้าใบชาจีนเก่าแก่แห่งสี่กั๊กเสาชิงช้า

 

"พระนครชวนชม" กิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๕  พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร ตอนที่ ๔

 

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2560, 12:52 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.