หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ "นึกนอกรั้ว" ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 18 ก.ย. 2560, 15:59 น.
เข้าชมแล้ว 2379 ครั้ง

 

 

"นึกนอกรั้ว"  ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ

รวมบทความทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และข้อสังเกตปรากฎการณ์ทางสังคมที่ได้จากการเดินทางในประเทศเพื่อนบ้านในระยะทางที่ไม่ห่างไกลบ้านเมืองของเรานัก โดยวลัยลักษณ์  ทรงศิริ  ที่เขียนลงพิมพ์ในจดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์ เป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี ถูกรวบรวมในหนังสือเล่มนี้ อธิบายถึงปรากฎการณ์ทางสังคมที่หลากหลายและแนวคิดในมิติทางประวัติศาสตร์และข้อมูลและข้อคิดเห็นที่แตกต่างไปจากแนวคิดทางโบราณคดีหลายประเด็น ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาในบทความหลากหลายนี้ น่าจะเป็นฐานข้อมูลและสร้างแนวคิดให้แก่ผู้สนใจในการศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่กำลังนำไปใช้เปรียบเทียบเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นของตนเองได้.

สนใจสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560, 15:59 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.