หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๑)
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เรียบเรียงเมื่อ 11 ก.ค. 2560, 16:54 น.
เข้าชมแล้ว 1991 ครั้ง

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ จึงเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

 

สำหรับกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" ครั้งที่ ๔ ในวันของ "พระนครชวนชม" นี้ เริ่ม ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคุณวรรณชัย วราศิริกุล ชาวชุมชนนางเลิ้ม บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของชุมชนนางเลิ้งที่มีต่อพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และชมเรือนหมอพรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๑ 

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๒

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๓

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๔

 

แล้วเดินทางต่อไปยังย่านที่เคยเป็น "ตรอกใต้" ชุมชนแออัดที่มีการศึกษาแห่งแรกของประเทศฯ และวัดสมนานัมบริหารหรือวัดญวน สะพานขาว ซึ่งเป็นวัดมหายานในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้พบกับ "พี่ใหญ่" หรือคุณพนิฎา  สกุลธนโสภณ  ผู้นำชุมชนและเป็นโยมอุปัฎฐากที่วัดญวน สะพานขาว แห่งนี้ พี่ใหญ่บอกว่า "คนญวนก็ไม่มีแล้ว แต่ทางวัดญวนยังเหลืออาหารประจำถิ่นอยู่สองอย่าง คือ ปอเปี๊ยะทอด กับมะเหง่ ที่บอกว่าใช้เส้นเหมือนขนมจีนไหหลำ"

 

 

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๕

 

 

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๖

 

 

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๗

 

 

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๘

 

 

 

พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ "สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษมฯ"  ตอนที่ ๙

 

 

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2560, 16:54 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.