หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๗ เรื่อง “สำรวจลมหายใจและการท่องเท่ียวบ้านบาตร”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 27 ก.ค. 2559, 09:32 น.
เข้าชมแล้ว 1234 ครั้ง

 

     

 

DVD โครงการเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ กิจกรรมเพื่อความเข้าใจรากเหง้า ย่านเดิม ผู้คนและลมหายใจปัจจุบันในเมืองหลวงของเราที่ป้อมมหากาฬ ครั้งที่ ๗ เรื่อง “สำรวจลมหายใจและการท่องเที่ยวบ้านบาตร”

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ป้อมมหากาฬ

โดยร่วมพูดคุยกับ

คุณกฤษณา แสงไชย : ชาวบ้านบาตร

คุณปราณี สุทดิส : ชาวบ้านบาตร

คุณสรินยา สุทดิส : ชาวบ้านบาตร

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ : ท่องเที่ยวชุมชนแบบคนรุ่นใหม่

คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ : เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินรายการ

สนใจสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:32 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.