หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาท้องถิ่นข้ามภูมิภาค
บทความโดย มูลนิธิ ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 8 มิ.ย. 2559, 22:19 น.
เข้าชมแล้ว 992 ครั้ง

 

โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาท้องถิ่นข้ามภูมิภาคระหว่างมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์และสมาคมศึกษาทวาย “The cross-border coordination of local research project.”ได้ลงพื้นที่สำรวจภาคตะวันตก โดยเริ่มต้นจากจังหวัดกำแพงเพชร ได้พบกับบ้านของพะโป้ (บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นพ่อค้าไม้ชาวกระเหรี่ยง ที่ตั้งอยู่บริเวณคลองสวนหมาก ซึ่งน่าเสียดายเพราะบ้านโบราณหลังนี้ได้ขาดการบูรณะ ตำนานของพะโบ้มีเล่ากันหลากหลายต่างๆนานาจนถึงขั้นที่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของไทยได้นำเรืองราวของท่านไปถ่ายทอด ต่อเติมตกแต่งเรื่องราวออกไปไกลมาก สร้างความเข้าใจผิดในเรื่องราวของพ่อค้าชาวกระเหรียงคนนี้อย่างมาก

 

ไปสุโขทัยเราก็พบว่าคนพม่าให้ความสนใจในเรื่องของการเข้ามาของพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ โดยมีการตั้งคำถามว่าคนโบราณที่ได้มีการดำรงชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีการรับรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาและมีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอย่างไรต่อกันมา 

 

ว่าด้วยเรื่องคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแล้ว อีกสถานที่ที่มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์และสมาคมศึกษาทวายได้ไปศึกษาร่วมกันคือ โบราณสถานในเขตจังหวัดนครปฐม จากคำบอกเล่าของอาจารย์ซอ ทุระ ที่ว่าเริ่มครั่งไคร้หรือหลงใหลในความเป็นทวาราวดีตั้งแต่เด็ก ได้รู้จักนครปฐมจากการอ่านหนังสือ รู้จักทวาราวดีตั้งแต่ตอนนั้น การที่ได้มาร่วมศึกษาครั้งนี้เป็น การเดินทางที่เติมเต็มความฝันครั้งวัยเยาว์ของเขา 

 

รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อย่างงานปูนปั้นที่เลื่องชื่อลือชาของเมืองเพชรบุรีที่ได้รับมรดกตกถอดจากศิลปะอยุธยา สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ และความศรัทธาของคนในพื้นที่ได้ดี

 

การที่พาชาวพม่าไปอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ ที่ที่ถือว่ามีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาตินิยมของไทยอีกที่หนึ่ง เพราะนั่นหมายถึงความเป็นเอกราชการเป็นชาติมาจวบจนถึงปัจจุบัน แต่ในมุมมองของคนพม่าแล้วกลับมองว่า ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่องที่ไทยและพม่าต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การย้ำคิดย้ำทำหรือแม้แต่การให้ข้อมูลที่ผิดแปลกในทางประวัติศาสตร์ ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความแตกแยกให้สังคมหรือแม้แต่เพื่อนบ้านได้ ฉะนั้นแล้วการศึกษาข้อมูลของทั้งสองพื้นที่เพื่อให้ความเข้าใจที่ตรงกันนั้นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในมิติใหม่ 

 

และสิ่งหนึ่งที่พบว่าเป็นการจัดการและความให้ความสำคัญที่ดีของทางภาครัฐคือ พิพิธภัณฑ์ ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของทางกรมศิลปากรที่ถือเป็นองค์กรหลักในการรวมรวมสมบัติของชาติไว้ รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่คนในชุมชนและหน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือกันได้ดีเช่นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของผู้ร่วมเดินทางจากทวายก็ให้ความสนใจในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกระเหรี่ยงที่ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับพวกเขา และยังรู้สึกประทับใจที่มีแผ่นพับต่างๆแจกในพิพิธภัณฑ์ตลอดเวลา ทำให้เขานึกถึงทวายและตะนาวศรีว่าควรจะมีการให้ความรู้ในเรื่องพวกนี้เหมือนกัน

 

บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2560, 22:19 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.