หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือชุด "พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด"
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 2 มิ.ย. 2559, 15:45 น.
เข้าชมแล้ว 11544 ครั้ง

การเข้าไม่ถึงความต้องการของคนในท้องถิ่น คือส่ิงที่เป็นปัญหาของรัฐในทุกวันนี้

 

โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลประชาธิปไตยสาธารณ์ และเศรษฐกิจทุนนิยมสามนย์จากตะวันตกนั้นกำลังทำให้คนในท้องถิ่นที่ปรับตัวเองใหัทันกับสังคมเดรัจฉานและนิเวศเดรัจฉานไม่ได้  เมื่อรัฐไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ จึงต้องพึ่งผี พึ่งพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติดีกว่า

เป็นการรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม  แหล่งไหนที่ยังมีคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่รู้จักความเป็นมาของชุมชนตนเองก็มีความเคลื่อนไหวทางปัญญาเกิดขึ้นเพื่อยึดพื้นที่วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นคืนมา อาจจะเอาคืนมาได้ไม่เหมือนเดิม ก็เอาคืนทางด้านสัญลักษณ์ที่ทำให้คนในท้องถิ่นรู้จัก ได้สำนึก และมีสติปัญญาที่จะจัดการตัวเอง นำความเป็นชุมชนและความเเป็นมนุษย์คืนมา

ชีวิตวัฒนธรรมหรือสังคมวัฒนธรรม นั้นคือ วัฒนธรรมที่คนในแทบทุกสังคมในโลกต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ได้ไช้ในการปลูกฝังวัฒนธรรมแก่เยาวชน

 

สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่ คลิก

 

 

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560, 15:45 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.