หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือชุด “คู่มือปฏิบัติการศึกษาท้องถิ่น”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 1 มิ.ย. 2559, 00:25 น.
เข้าชมแล้ว 12000 ครั้ง

 


 


องค์ประกอบสำคัญสำหรับอนาคตของสังคมท้องถิ่น จะก้าวหรือถอยหลังขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ขนาดเล็กอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สามารถเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้องถิ่นในทุกมิติทั้งในทางที่ดีและเป็นอันตรายด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อาวุโสในชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง


 

 ประวัติศาสตร์บอกเล่า สามารถฝึกฝนเทคนิควิธีการสอนในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  การเข้าสมาคมสื่อสารกับผู้ใหญ่ในชุมชน


 

การศึกษาเรียนรู้แผนที่ ที่ไม่เคยมีการจัดการเรียนการสอนหรือเรียนรู้อย่างเป็นระบบในกระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่ที่สำคัญต้องทำความเข้าใจบ้านเกิดเมืองนอนและการรู้จักตนเอง การเรียนรู้แผนที่พบในชีวิตประจำวัน แผนที่ดาวเทียมต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับการศึกษาท้องถิ่นให้เกิดความเข้าใจเท่าที่ควร


สนใจหนังสือ สอบถามได้ที่

facebook : มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์

website   : www.lek-prapaibookstoreonline.com

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2559, 00:25 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.