หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ “เรื่องเล่าของชาวนาเกลือ”
บทความโดย สุกิจ บ่ายคล้อย
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 15:58 น.
เข้าชมแล้ว 6379 ครั้ง

    

 

ชุมชนชาวนาเกลือเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของพัทยา การรักษาชุมชนดั้งเดิมของชาวนาเกลือไม่ให้สูญสิ้นไปกับการพัฒนาด้านความเจริญของเมืองพัทยา คือการช่วยให้วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชุมชนดั้งเดิมของเมืองพัทยาคงอยู่ การพัฒนาที่เน้นด้านการท่องเที่ยวอย่างเดียว ทำให้มีการรุกร้ำ ทำลายแหล่งธรรมชาติที่จุนเจือชุมชน จนสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมที่จะอยู่อาศัย ความเจริญที่ขาดการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น  เช่น อาชญากรรม สุดท้ายต้องเสียเงินจำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาสังคมตามมา

     การสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม การให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะอนุรักษ์วิถีชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาศัยย่อมจะมีความจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในอนาคต

     ทุกคนควรมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ของเราไว้ ให้ลูกหลานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาธรรมชาติต่อไป

สนใจสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560, 15:58 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.