หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู
บทความโดย  อารีฟีน บินจิ, อับดุลลอฮุ ลออแมน, ซูฮัยมีย์ ฮิสมาแอล
เรียบเรียงเมื่อ 1 มิ.ย. 2559, 09:58 น.
เข้าชมแล้ว 5312 ครั้ง

 

  เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเล่าถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกิดจากข้อมูลคนภายใน ผ่านประสบการณ์ที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนท้องถิ่นภาคใต้ เป็นประวัติศาสตร์ ทางการเมืองทั้งในอดีต และที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  การเล่าประวัติศาสตร์ปัตตานีในหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์จากคนในที่สมบูรณ์  ในกระบวนการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่อย่างสามจังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวอย่างที่สุดทางการเมืองในขณะนี้ หนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่น เป็นการเขียนประวัติศาสตร์จากคนในเล่มแรกเล่มเดียวที่กล้าหาญ ในการนำเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ตรง และการสื่อสารความคับแค้นจากพื้นที่ออกมาแก่ประชาคมในรัฐไทยยุคนี้ได้อย่างชัดเจนและถึงแก่นถึงที่สุด  เพราะครอบคลุมความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงการเมืองสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ตั้งแต่สมัยอดีตการเกิดรัฐ ชาติพันธุ์ จนมาถึงภาคปัจจุบัน  ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมที่เป็นข้อมูลจากคนปัตตานีส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นงานเขียนที่รวบรวมข้อมูลจากคนในพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิดของคนมลายูในปัตตานี หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่ ๔ เพิ่มเนื้อหาอีก ๖๐ หน้าเกี่ยวกับชีวประวัติแซะห์ดาวูด อัลฟาฏอนีสนธิสัญญาสยาม-อังกฤษ ๑๙๐๙ การพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยมาราปาตานี และทุ่งยางแดงโมเดลสู่การวิสามัญฆาตกรรมเยาวชน ๔ ศพ...

สนใจติดตามรายละเอียดต่อหรือสั่งจองได้ที่ได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2559, 09:58 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.