หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ ปาตานี..สุลต่านมลายู
บทความโดย อารีฟิน บินจิ อัล-ฟาฏอนี
เรียบเรียงเมื่อ 1 มิ.ย. 2559, 10:02 น.
เข้าชมแล้ว 4017 ครั้ง

 

 ถึงแม้ว่า...อาณาจักรมลายูปาตานีจะล่มสลาย พร้อมกับการเสียสละพระชนม์ชีพของสุลต่าน และชีวิตวิญญาณของอาหลิ่มอูลามะอฺมลายูปาตานีหลายท่านก็ตาม แต่ศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺ(ซุบฮฺ) ก็ยังคงส่องแสงเจิดจรัสอยูบนแผ่นดินสยามและนูซันตารามาได้จนถึงทุกวันนี้....

    ปัจุบันไม่อาจลบล้าง ความผูกพันในอดีตได้ ทั้งอดีตและปัจจุบัน สามารถชี้นำแนวทางไปสู่อนาคตที่ดีได้ เป็นคำปรารภ ด้วยพระนามแห่งอัลลฮฺ(ซุบฮฺ) ผู้ทรงกรุณาและเมตตาเสมอ

    ปาตานี ในอดีตมีอาณาเขตกว้างขวาง คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางสมัยยังครอบคลุมถึงรัฐกลันตัน และตรังกานูประเทศมาเลเซีย เคยมีบทบาทที่สำคัญทั้งด้านการค้า การเมือง การปกครอง มาเป็นเวลานาน เคยเป็นศูนย์กลางแห่งอารยะธรรมอิสลาม และเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่รู้จักและเรียกว่าปาตานีว่า”ระเบียงมักกะฮุ” ปัจจุบันก็ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาอยู่ต่อไป หลักสำคัญของหนังสือเล่มนี้ เพืี่อต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาผู้นำปาตานีในอดีต อันได้แก่ บรรดาสุลต่าน รายา เจ้าเมือง รวมทั้งผู้สืบเชื้อสายบุคคลอย่างละเอียด จากคำบอกเล่าของบุคคลที่มีความรู้และน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้่สืบเชื้อสายว่าแต่ละคน มีความเกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษของตนในอดีต ว่ามีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องของตนปัจจุบันอย่างไร

สนใจสั่งจองได้ที่ คลิก  

 

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2559, 10:02 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.