หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ปาตานี
บทความโดย ชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:45 น.
เข้าชมแล้ว 970 ครั้ง

 

   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ(ชบ.)ที่ทรงเมตตากรุณายิ่ง ข้าพระองศ์ผู้ศรัทธาคนหนึ่ง ขอพระองค์ได้โปรดประทานสติปัญญาในการเริ่มงานครั้งนี้ และขอพระองค์ชี้แนวทางอันเที่ยงตรง และความถูกต้อง ด้วยข้าพระองค์เองไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะเรียบเรียงเรื่องราวนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ หากไร้ซึ่งความกรุณาปราณีจากพระองค์ซึ่งทรงสูงส่งและผู้ทรงยิ่งใหญ่

          บทความบทนี้ ข้าพเจ้าได้คัดลอกมาจากเอกสารของ ชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี ที่ชื่อว่า “ตารีค ปาตานี” ที่เป็นเอกสารเก่าแก่มีมานาน ได้บอกให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตกาลของเมืองนี้  และได้เก็บรวบรวมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ประโยชน์ที่ได้จากเอกสารนี้ เพื่อจะได้รับรู้ความเป็นมาและเป็นไปของคนในยุคก่อนจนกระทั่งมาถึงยุคของเราในปัจจุบัน

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสั่งจองได้ที่   คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:45 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.