หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง ความทรงจำในอ่าวปัตตานี
บทความโดย ดอเลาะ เจ๊ะแต, มะรอนิง สาและ, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:44 น.
เข้าชมแล้ว 654 ครั้ง

 

เป็นหนังสือจากงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเป็นหนึ่งที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น เมื่อวันที่ พุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ที่สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์

  ...ผลงานวิจัยของ "คนใน" ทางอุดมคติของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ผ่านมาว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเป็นผลงานของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่นโดยตรง...

       งานวิจัยนี้เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลด้วยกระบวนการศึกษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมจากกว้างมาหาแคบและลึก คือตั้งแต่ภูมิวัฒนธรรม นิเวศวัฒนธรรม มาถึงชีวิตวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในชุมชน จนแลเห็นการเปลี่ยนแปลงอันมีเหตุมาแต่ข้างในและข้างนอก

       ความเป็นภูมิวัฒนธรรมนั้น หาใช่สิ่งที่สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นโดยคนนอกที่เป็นนักวิชาการ ข้าราชการ และใคร ๆ ก็ได้ เพียงทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาแยกแยะและขีดเขียนขึ้น หากเป็นของที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของคนท้องถิ่นในมิติของเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วอายุคน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน...

       เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อ่าน "ความทรงจำในอ่าวปัตตานี" เรื่องนี้อันเป็นงานวิจัยของคนใน คงได้เห็นภาพลักษณ์ของสังคมปัตตานีที่เป็น "สังคมพหุลักษณ์" ที่เคยมีความสงบสุขที่แตกต่างไปจาก "สังคมเอกลักษณ์" ที่คนนอกที่ชอบโอ่ตัวว่าเป็น "คนไทย" ที่มีเผ่าพันธุ์เชื้อชาติเดียวกันมาแต่สมัยสุโขทัยอย่างไรบ้าง

(ส่วนหนึ่งจากคำนำของ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

สนใจสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:44 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.