หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง - บ้านเจ็ดเสมียน”
บทความโดย รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
เรียบเรียงเมื่อ 27 พ.ค. 2559, 16:44 น.
เข้าชมแล้ว 1221 ครั้ง

 

หนังสือศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเล่มนี้ ได้รับรางวัล ‘ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดีเด่น จากสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘’

. . . ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรมบ้านโป่ง - บ้านเจ็ดเสมียน โดย รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ และสามารถสร้างภาพความเข้าใจเกี่ยวกับคนกลุ่มต่างๆในลุ่มน้ำแม่กลอง ทั้งชาวไทย เขมร ลาว จีน โดยเฉพาะชาวมอญที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณบ้านโป่งถึงบ้านเจ็ดเสมียน ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ผ่านคำบรรยายที่กระชับ ชัดเจน พร้อมแผนที่ และภาพประกอบ ซึ่งแม้ทั้งแผนที่ และภาพประกอบจะเป็นแบบขาวดำ ไม่ใช่ภาพสี แต่ก็ไม่ทำให้เรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอถูกลดคุณค่าลงไป

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีเช่นนี้จึงเสมือนเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่น ผ่านสายตาของ “คนใน” เป็นประวัติศาสตร์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ปรุงแต่งผ่านสายตาของคนนอกแต่เพียงอย่างเดียว

นับเป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ดีซึ่งมีไม่มากนักในปัจจุบัน . . .

ติดตามอ่านเพิ่มเติม และติดต่อสั่งจองได้ที่ร้านหนังสือออนไลน์ http://www.lek-prapaibookstoreonline.com/…/ประวัติศาสตร์ท้อ…

หรือที่ คลิก 

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2559, 16:44 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.