หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง ตำนาน...เจ้าเมืองกอตอ
บทความโดย ฮายีอับดุลรออุฟ บิน มูฮัมมัด ดาฆัง อาฆง
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:13 น.
เข้าชมแล้ว 1057 ครั้ง

 

 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในงานสมัชชาปฎิรูปจังหวัดภาคใต้  ที่มีขึ้นต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ได้ค้นพบตาวาริค รายาโกตาหรือตำนานเจ้าเมืองโกตา ซึ่งเขียนด้วยอักขระมลายู(ยาวี)และท่านเสนีย์ มะดากะกุลเป็นผู้คัดลอกมาจากต้นฉบับเดิม และอัล-มัรฮุม อับดุลเลาะห์ อับดุลเราะห์มาน(อับดุลเลาะห์ ลออแมนหรือ อ.บางนรา) ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย และเผยแพร่ในสารวัฒนธรรม ของศูนย์วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ 

           ซึ่งเป็นแนวคิดและนโยบายของมูลนิธิวัฒนธรรมภาคใต้ ที่จะส่งเสริมการใช้ภาษามลายูของชาวมลายูปาตานี และเพื่อลบล้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา  ที่มีนักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่า ภาษามลายูนั้นไม่มีภาษาเขียน จึงต้องไปยืมอักขระภาษาอื่นมาใช้แทนฯลฯ ข้าพเจ้าจึงต้องพยายามเผยแพร่วรรณกรรมของชาวมลายูปาตานีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2559, 09:13 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.