หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ จีนกับโลกมลายู
บทความโดย นิรอมลี นิมะ
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:41 น.
เข้าชมแล้ว 746 ครั้ง

     

 

 ดินแดนอันถิ่นฐานที่อยู่ดั้งเดิมของคนมลายู มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมคาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวา หมู่เกาะน้อยใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักกันในนามโลกมลายู ดินแดนเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน จนมีพัฒนาการเป็นอาณาจักร มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรม  ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง ได้ปรากฏหลักฐานที่มีการบันทึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์จีนมาไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกมลายูไม่ค่อยเป็นที่รับรู้กันมากนัก ศาสตราจารย์ กง หยวนซิ และนักวิชาการท่านอื่นๆ ของจีน ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ข้อมูลหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จีนได้บันทึกไว้ นำมาเปิดเผย  เพื่อให้เป็นที่รับรู้ในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น แล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนมลายู ซึ่งมีความเป็นมา และมีการพัฒนาที่เจริญรุ่งเรือง จนสามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรได้ ..

ท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:41 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.