หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ บันทึกเจริญไชย : คนจีนสยาม
บทความโดย กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเจริญไชย
เรียบเรียงเมื่อ 1 มิ.ย. 2559, 09:56 น.
เข้าชมแล้ว 10015 ครั้ง

 

 “เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์” เป็นบรรณาธิการ จัดทำขึ้นโดยคนในชุมชนเจริญไชยเป็นหลัก โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์และเขียนขึ้นมาด้วยคนในย่านการค้าเจริญไชยเอง เนื่องจากเป็นหนังสือคนเมืองที่ใกล้ชิดกับคนไทยเชื้อสายจีนผู้เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ จึงมีการลงโฆษณาให้แก่ผู้สนับสนุนมากมายจนกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหนังสือประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองโฉมใหม่ที่ไม่ค่อยเห็นรูปแบบนี้นัก

       บันทึกเจริญไชย : คนจีนสยาม คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ สังคม-วัฒนธรรม “คนใน” ย่านเจริญไชย เป็นการรวบรวมข้อมูลจากชีวิต ในฐานะที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติผ่านประวัติศาสตร์ของสมาชิกในชุมชนซึ่งบรรพบุรุษเป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามาอาศัย ทำมาหากินในแผ่นดินสยามใต้พระบรมโพธิสมภารมาเป็นเวลากว่าร้อยปี 

        และความเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวจีนที่มีศาลเจ้ารายล้อม  ทำให้ย่านเจริญไชยกลายเป็นแหล่งกระดาษไหว้เจ้า และสินค้าในงานประเพณีจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศ  อาทิเช่น ตรุษจีน เช็งเม้ง ไหว้บะจ่าง สารทจีน ไหว้พระจันทร์ กินเจ ไหว้ขนมอี๊ จะมีลูกค้ามาจากทั่วประเทศ เนื่องจากที่นี่มีสินค้าที่ใช้กับงานประเพณีทุกอย่าง แต่ละร้านจะมีสินค้าที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และสินค้าหลายอย่างก็ไม่สามารถซื้อได้จากที่อื่น   

           ทำให้คนในชุมชนทั้งรุ่นเก่าและใหม่ให้รู้จักตนเองและรากเหง้าความเป็นคนจีนสยาม ขณะเดียวกันก็เผยแพร่ในคนในสังคมจากภายนอกได้รับรู้ข้อเท็จจริง แทนความรู้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจรัฐและอำนาจทุน

    สนใจสั่งจองได้ที่   คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2559, 09:56 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.