หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง คู่มือฉุกคิด+ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและสำนึกของท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:39 น.
เข้าชมแล้ว 1592 ครั้ง

 

“การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น [Local history] คือการศึกษาในลักษณะประวัติศาสตร์มีชีวิต [Living history] แสดงให้เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่วัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากพื้นที่การปกครองของรัฐ

พื้นที่การปกครองหมายถึง ฐานในการบริหารจัดการที่สืบสานเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ได้ทำลายพื้นที่วัฒนธรรมที่เคยเป็นมาแต่อดีตกาลนับพันปีขึ้นไปของผู้คนในดินแดนประเทศสยามถึงประเทศไทยในขณะนี้อย่างสิ้นเชิง

การมองจากภายนอกดังกล่าวจึงแลเห็นแต่ลักษณะที่เป็นกายภาพ ตามจำนวนผู้คนที่อยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน แต่มองไม่เห็นคนกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดการเกี่ยวดองกันของผู้คนจากข้างในที่เน้น “ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ทำให้เกิดสำนึกร่วมของการอยู่เป็นกลุ่มเหล่าภายในพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน”

สนใจสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:39 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.