หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง เมืองหนองหารหลวงและภูพานมหาวนาสี
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, รัชนีบูล ตังคณะสิงห์
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:31 น.
เข้าชมแล้ว 2680 ครั้ง

 

หนังสือเล่มนี้จัดทำแบบเฉพาะกิจเพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าของความเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่และที่สำคัญที่สุดในเขตอีสานเหนือ “เมืองหนองหารหลวง” ต่อมากลายเป็นตัวเมืองจังหวัดสกลนคร และความสำคัญในฐานะที่เป็น “ถิ่นพุทธธรรม” ฐานที่มั่นของพระสงฆ์สายผ้าป่าที่ใช้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นพื้นธรรม จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นภูพานมหาวนาสี

กรณีการคัดค้านการออกโฉนดทับซ้อนลงบนพื้นที่สาธารณะโดยฝ่ายประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นำไปสู่กระบวนการเรียกร้องการกระทำที่ถูกต้องเพื่อรักษาสมบัติสาธารณะ “ดอนสวรรค์” ดอนที่สมบูรณ์ในเชิงนิเวศและมีความหมายต่อชีวิตและสังคมของคนสกลนครทั้งมวล

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:31 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.