หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๙ เรื่อง ฟื้นพลังยาไทยบำรุงชาติสาสนายาไทย
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:47 น.
เข้าชมแล้ว 736 ครั้ง

 

DVD โครงการเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อความเข้าใจรากเหง้า ย่านเดิม ผู้คนและลมหายใจปัจจุบันในเมืองหลวงของเราที่ป้อมมหากาฬ

ครั้งที่ ๙ เรื่อง ฟื้นพลังยาไทยบำรุงชาติสาสนายาไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ป้อมมหากาฬ

สนับสนุนโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์

โดยร่วมพูดคุยกันกับ

รศ.รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล : อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณภาสินี  ญาโณทัย : ทายาทรุ่นที่ ๔ ร้านหมอหวาน “บำรุงสาสนายาไทย”

คุณจุฑามาศ  เรืองยศจันทนา : ภัณฑารักษ์

คุณวลัยลักษณ์  ทรงศิริ : เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก - ประไพ  วิริยะพันธุ์ ดำเนินรายการ

สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:47 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.