หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๘ เรื่อง "ตรอกเฟื่องทองและตรอกวิสูตร เมืองเก่ายังไม่ไร้ช่างทอง"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 10 มิ.ย. 2559, 11:51 น.
เข้าชมแล้ว 1197 ครั้ง

 

DVD โครงการเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อความเข้าใจรากเหง้า ย่านเดิม ผู้คนและลมหายใจปัจจุบันในเมืองหลวงของเราที่ป้อมมหากาฬ

 ครั้งที่ ๘ เรื่อง "ตรอกเฟื่องทองและตรอกวิสูตร เมืองเก่ายังไม่ไร้ช่างทอง"

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมป้อมมหากาฬ

สนับสนุนโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์

โดยร่วมพูดคุยกับ

อาจารย์เจษฎา รักสัตย์  (ลูกหลานตระกูลโหรหลวงทางตรอกวิสูตร)

คุณยุทธศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ (ประธานชุมชนตรอกเฟื่องทอง ตรอกวิสูตร)

คุณละออง สนธิหอม  (คนรุ่นใหม่ผู้สืบทอดงานช่างทอง)

คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ  (เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์)

สามารถสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 2 ส.ค. 2559, 11:51 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.