หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง “เพื่อแผ่นดินเกิด”
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 6 พ.ค. 2559, 09:53 น.
เข้าชมแล้ว 2528 ครั้ง

โลกาภิวัตน์ในทุกวันนี้ที่กำลังทำให้คนทั่วโลกอยู่ในภาวะโลกาวิบัติ  อันเนื่องมาจากการที่คนยอมรับและรับรู้วิถีทางตะวันตกที่มาจากระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย  ซึ่งทำให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก ทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายก่อให้เกิดการแย่งชิง แข่งขัน ทำลายล้างกันอย่างไม่มีสำนึกของคนที่อยู่ในชาติภูมิเดียวกัน แต่การที่คนมีสติปัญญาในชาติจะหลุดพ้นจากการครอบงำของโลกาภิวัตน์นั้นจำต้องฟื้นวิถีตะวันนออกและเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาต่อรอง เพื่อชาติภูมิ “สยามประเทศ”

สนใจสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:53 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.