หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ชุด“คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 10 พ.ค. 2559, 10:03 น.
เข้าชมแล้ว 1969 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเรื่องของมิติทางเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งใดแห่งหนึ่ง ประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยคนที่เข้าไม่ถึงคนในนั้น แลเห็นได้เพียงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมหภาคในเวลาที่ผ่านไปแล้วในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง ต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของคนภายในที่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่องในลักษณะเป็นจุลภาคอย่างเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

โดยธรรมชาติแล้วพื้นที่วัฒนธรรมที่เคยเป็นมาแต่อดีตกาลซึ่งเรียกว่า ท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงหลายชุมชนหลายหมู่บ้านถูกทำลายไปโดยพื้นที่ที่การปกครองของรัฐแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมา โดยถูกแบ่งย่อยออกเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามลำดับ ทำให้การมอง ผู้คนกับพื้นที่ เป็นการมองและกำหนดจากภายนอกไม่สามารถจะเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เกิดภาวะความพอเพียงและยั่งยืน 

จนไม่เห็นคนกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดการเกี่ยวดองกันของผู้คนจากข้างในที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ อันทำให้เกิดสำนึกของการอยู่เป็นกลุ่มเหล่าภายในพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน

ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 10:03 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.