หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง ชุมชนมุสลิมร่วมสร้างพระนคร
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 6 พ.ค. 2559, 10:00 น.
เข้าชมแล้ว 986 ครั้ง

DVD โครงการเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อความเข้าใจรากเหง้า ย่านเดิม ผู้คนและลมหายใจปัจจุบันในเมืองหลวงของเราที่ป้อมมหากาฬ

ครั้งที่ ๔  เรื่อง “ชุมชนมุสลิมร่วมสร้างพระนคร" วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สนับสนุนโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์

โดยร่วมพูดคุยกับ

คุณโอภาส มิตรมานะ : จากชุมชนมัสยิดจักรพงษ์

คุณทำนุ เหล็งขยัน : จากชุมชนมัสยิดตึกดิน 

คุณสมนึก หมัดมอญ : จากชุมชนมัสยิดตึกดิน

คุณนิวัฒน์ วงษ์มณี : จากชุมชนมัสยิดมหานาค

คุณหะริน สิริคาดีญา : จากชุมชนมัสยิดมหานาค

คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ :เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ผู้สนใจสามารถติดต่อ  คลิก

 

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 10:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.