หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตลาดนางเลิ้ง” ตลาดใหม่(ซิงตั๊กลั๊ก) ย่านชานพระนคร
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 10 มิ.ย. 2559, 14:24 น.
เข้าชมแล้ว 1926 ครั้ง

 


 

เอกสารประกอบงาน เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตลาดนางเลิ้ง” ตลาดใหม่(ซิงตั๊กลั๊ก) ย่านชานพระนคร

วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ป้อมมหากาฬ

โดยร่วมพูดคุยกับ

 สมพงษ์  โชติวรรณ : ผู้ดำเนินกิจการโรงหนังเฉลิมธานี

วนาพร  บุญญานุวัตร : ประชุมชนนางเลิ้ง ๔ สมัย(ช่วงปี ๒๕๓๙-๒๕๔๙)

จุฑามาศ  สุเจตรานนท์ : เจ้าของร้านขนมแม่สมจิตต์ตัวแทนคนรุ่นใหม่รักตลาดนางเลิ้ง

รักษมล  แซ่เฮ้ง : กลุ่มทำงานจิตอาสา ตลาดนางเลิ้ง

วลัยลักษณ์  ทรงศิริ : เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก - ประไพ  วิริยะพันธุ์

          ตลาดนางเลิ้งนั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากการขยายเมืองออกมานอกกำแพงพระนครในช่วงที่มีการตัดถนนเส้นใหม่ๆ  ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๕  ทำให้ชุมชนต่างๆ เกิดขึ้นมากมายนอกกำแพงพระนคร พัฒนาการของการขยายเมืองจึงมีมากในสมัยนั้น คนจีนเองก็มีบทบาทมากในการขยายเมืองพระนครเพราะเมื่อถนนขยายออกไป  คนจีนก็ย้ายออกไปอยู่ตามย่านต่างๆ แล้วสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร...

ติดตามต่อได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2559, 14:24 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.