รับเสด็จครั้งสุดท้าย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ย่านซังฮี้” ชุมชนในเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะสูญหาย?
ภาพเล่าเรื่อง "พระธาตุพนมล้ม"
โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาท้องถิ่นข้ามภูมิภาค