ค่ายเยาวชน "ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรีฯ" กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
"พระนคร๑๐๑" ครั้งที่ ๔ “สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค” การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากวัง วัด และบ้านพระราชทานสู่ย่านตลาด และชุมชนแออัดที่มีการศึกษาแห่งแรกของประเทศฯ และชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนอกพระนคร
"ถึงวันสิ้นสุดย่านการค้าเก่าคู่เมือง...เวิ้งนครเกษม"
รับเสด็จครั้งสุดท้าย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙