หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1104 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 221 หน้า
กิจกรรม พระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ เรียนรู้ “จีนสยามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเชื่อย่านสำเพ็ง” กิจกรรมช่วงที่สอง: พระนครชวนชม
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ เรียนรู้ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ย่านสำเพ็ง เมืองท่าและย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเทพฯ จากอดีตสู่ปัจจุบัน เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของการอยู่ร่วมกันของผู้คน.  

 

กิจกรรม พระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ เรียนรู้ “จีนสยามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเชื่อย่านสำเพ็ง” กิจกรรมช่วงที่ ๑: การบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561
ล้างป่าช้าในบางกอก
บทความโดย เมธินีย์ ชอุ่มผล
เขียนเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561

ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความตายของคนไทยที่มีมาแต่เก่าก่อนนั้น เมื่อใครสักคนตายจึงต้องมีพิธีสวดส่งวิญญาณ ทำบุญส่งให้วิญญาณ และฝังหรือเผาร่างนั้นไปเสีย ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นบริเวณที่ฝังศพหรือเผาศพส่วนใหญ่ก็คือบริเวณท้ายวัดที่เราเรียกกันว่า "ป่าช้า" 

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๒)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561
กรุงศรีอยุธยา...เมืองลอยน้ำ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561

"อยุธยาตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่ เพราะเมื่อแม่น้ำไหลมาก็มาทำให้บริเวณนี้ดอนขึ้น และเกิดเป็นพวกหนองน้ำซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งน้ำจืดที่คนได้ไว้ใช้กินก็เกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้นมามีการปรุงแต่ง มีการขุดคลองเชื่อมโยงเพื่อให้มีการคมนาคมได้ นี่คือตัวเมืองอยุธยาที่เกิดขึ้นเราเห็นการตั้งถิ่นฐานอันนี้" อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภม

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.