หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1138 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
รายการ “อดีตในอนาคต” ตอนที่ ๒๐ “เล็ก-วิริยะพันธุ์”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

นำเสนอเรื่องราวของคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ผ่านการบอกเล่า โดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดและร่วมออกสำรวจเมื่อเก็บข้อมูล บันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต"เมืองโบราณ" พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ปราสาทสัจธรรม รวมถึงวารสารเมืองโบราณ และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒๑ "จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง" (ตอนที่ ๒)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไปคุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน มูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมพาน้องๆออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒๑ "จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง" (ตอนที่ ๑)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไปคุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน มูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมพาน้องๆออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง

"จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง" กิจกรรมเนื่องในวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
บทความโดย พนมกร นวเสลา
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี และรัชกาลบ้านเมืองในสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ นอกเหนือจากการเรียนในตำรา ด้วยวิธีการลงพื้นที่ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ของฝั่งธนบุรีผ่านการเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฎ รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแกลง

เทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง ปากคลองแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้าร่วมเทศกาลกินเจที่ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกงนั้นมีทั้งคนในพื้นที่ คือคนปากคลองแกลงและจากบริเวณใกล้เคียงและรวมไปถึงคนต่างถิ่น ซึ่งกลุ่มหลังกลับเป็นกลุ่มสำคัญซึ่งเป็นผู้นำแบบแผนการกินเจเข้ามาเผยแพร่ โดยผสมผสานธรรมเนียมพิธีกรรมจากความเป็นจีนต่างกลุ่ม และเพิ่มเติมกิจกรรมสำคัญของศาลเจ้าคือการจัดงานกินเจ ๒ ครั้ง ซึ่งแต่เดิมคนปากคลองแกลงและศาลเจ้าไม่เคยมีธรรมเนียมมาก่อน.

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.