หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1129 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 226 หน้า
บ้านนราศิลป์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนย่านนางเลิ้ง
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561

หากพูดถึงบ้านนราศิลป์สมัยก่อนคนจะนึกถึงความเป็นบ้านโขน แต่สิ่งที่นอกเหนือจากโขนที่นี่ยังเป็นบ้านที่ทำละครร้อง ละครวิทยุ ภาพยนตร์ และถือว่าเป็นคนทำคอสตูมเจ้าแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ ตั้งแต่สมัยช่อง๔ บางขุนพรหม เมื่อก่อนจะมีสามบ้านที่ร่วมหัวจมท้ายกันคือบ้านนาฏศิลป์สัมพันธ์  บ้านดนตรีคือบ้านดุริยะประณีต และบ้านเครื่องบ้านนราศิลป์ จนกระทั่งร่วมงานกันมาจนถึงทุกวันนี้

วันอีฎิ้ลฟิตริ วันออกบวช หรือวันอีดเล็ก ของชนชาวมุสลิม
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561
อู่ทอง นครรัฐเมืองท่าสมัยฟูนัน
บทความโดย พนมกร นวเสลา
เขียนเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561
บันทึกจากท้องถิ่น ชาวประมงปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561
"สาวอวน" โดย กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.