หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1061 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 213 หน้า
“พงตึก” และ “โกสินารายณ์” ในลุ่มน้ำแม่กลอง ชุมชนในเส้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับเมืองนครปฐมโบราณ
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560
"มะเหง่" วัฒนธรรมการกินของชาวเวียดนามที่ยังหลงเหลืออยู่
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560

"มะเหง่" ของดีชุมชนที่อยู่มาช้านาน วัฒนธรรมการกินของชาวเวียดนามในพื้นที่วัดญวนสะพานขาวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เป็นอาหารที่ประยุกต์ระหว่างอาหารไทยกับเวียดนาม มีจุดเด่นคือน้ำจิ้มมะม่วงดิบซอยสามรสอันเป็นเอกลักษณ์

รายงานวิจัยบ้านม่วงขาว
บทความโดย ศรัศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560
ศรีอโยธยา : อดีตราชธานีสยามประเทศ
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560

การศึกษาอยุธยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม นั้นไม่ได้ศึกษาอยุธยาแบบนักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์ แต่ศึกษาเชิงมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์โบราณคดีที่เน้นเรื่องของภูมิศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านเมือง (culture landscape) ที่เห็นถึงพัฒนาการ เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ใช่เพียงแต่ศิลปวัฒนธรรมหรือปัญหาทางประวัติศาสตร์

การศึกษาที่ผ่านมานั้นได้แบ่งออกเป็นหลายภาคเพราะแต่ละภูมิภาคมีพื้นที่ที่ต่างกัน เช่น ในภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขามีการใช้น้ำที่เป็นระบบเหมืองฝาย ภาคอีสานเป็นแหล่งที่มีที่ราบมาก แล้งน้ำ เป็นท้องทุ่งขนาดใหญ่จึงมีการจัดการน้ำจึงใช้ระบบที่เป็นอ่างเก็บน้ำ (tank system) การใช้น้ำภาคกลางตั้งแต่สุโขทัยเป็นท้องทุ่ง ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเป็นเขตของดินดอนสามเหลี่ยม (Delta) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ ดินดอนสามเหลี่ยมเก่า (Old Delta) ตั้งแต่ชัยนาทลงมาจนถึงอยุธยา และ ดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ (Young Delta) ตั้งแต่อยุธยามาจนถึงกรุงเทพฯ พบว่าการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นเกิดขึ้นตามแม่น้ำลำคลองทั้งสิ้น

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๓ : ประตูผี ถึง ชุมชนชาวตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน (๒)
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560

“พระนครชวนชม” จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๓ : ชุมชนชานพระนครจากป้อมมหากาฬ ประตูผี ถึงชุมชนชาวตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน (๒)  เดินข้ามถนนมหาไชยไปยังฝั่งวัดเทพธิดาราม เข้าชมกุฏิของสุนทรภู่ ครั้งมาจำพรรษาอยู่วัดเทพธิดา ถือเป็นโอกาสดีของ “พระนคร ๑๐๑” ครั้งที่ ๓ ได้เป็นเจ้าแรกในการเยี่ยมชมหลังการบูรณะและทำเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ขึ้นเป็นครั้งแรก เรื่องราวของสุนทรภู่ที่มีความสัมพันธ์กับย่านชุมชนวัดเทพธิดาราม ที่มาของ “การเล่นแร่แปรธาตุ” ซึ่งหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออก

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.