หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1086 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 218 หน้า
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนพิเศษ "ความหมายของพระเมรุมาศเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560

"การสร้างพระเมรุมาศคงได้รับอิทธิพลมาจากนครวัด นครวัดคือตัวพระสุเมรุมาศที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒.."

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน "อนาคตย่านเก่าของชาวนางเลิ้ง"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560

งานวิจัยชิ้นแรกในกรุงเทพฯ ที่ชุมชนลุกขึ้นทำด้วยตนเอง เป็นเรื่องของการศึกษาชุมชนตัวเองในเรื่องของประวัติศาสตร์ อดีต  ปัจจุบัน  รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเรื่องราวในอนาคต สิ่งที่น่าสนใจคือชุมชนชาวนาวเลิ้งกำลังนำอดีตไปใช้ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

สรุปกิจกรรมเสวนาสาธารณะ เรื่อง “ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ” : ประวัติศาสตร์นอกพระราชพงศาวดาร ณ ร้านสุนทรภู่ Be blossom book & tea อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย นางสาวจิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560
"พระนคร ๑๐๑" ครั้งที่ ๕ "พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร"
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560

"พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร" ทำความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมของเมืองกรุงเทพฯ และย่านต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของพื้นที่เมืองเก่า

ย่านเก่ากับชีวิตจริง กิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจท่องเที่ยว
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2560

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในย่านเก่าของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่ต้องการจัดแต่งให้เมืองในย่านเก่ามีการจัดระเบียบสวยงาม จึงควบคุมการใช้พื้นที่ของชาวบ้านที่ทำมาหากินริมถนนหรืออยู่ในย่านพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้เมืองดูไม่สวยงาม ทั้งย้ายหน่วยราชการแทบจะทั้งหมดออกไป สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตเป็นประจำในเมืองเก่าแห่งนี้ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนน่าใจหาย...

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.