หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 61 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 13 หน้า
เรื่อง “เพื่อแผ่นดินเกิด”
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่อง นิเวศวัฒนธรรม ในความเปลี่ยนแปลง
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560
ชุด “คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องเรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559
ชุด “คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อเด็กรักษ์ถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559

เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานเพื่อศึกษาท้องถิ่นและเผยแพร่สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เคยทำมาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักว่า เด็ก การศึกษา โรงเรียน องค์กรทางศาสนา รวมทั้งการมีพี่เลี้ยงมาเป็นผู้ใหญ่ของชุมชนที่เอาใจใส่คือ “องค์ประกอบสำคัญสำหรับอนาคตของสังคมท้องถิ่น”

ชุด“คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.