หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 60 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 12 หน้า
เรื่อง นิเวศวัฒนธรรม ในความเปลี่ยนแปลง
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560
ชุด “คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องเรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559
ชุด “คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อเด็กรักษ์ถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559

เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานเพื่อศึกษาท้องถิ่นและเผยแพร่สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เคยทำมาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักว่า เด็ก การศึกษา โรงเรียน องค์กรทางศาสนา รวมทั้งการมีพี่เลี้ยงมาเป็นผู้ใหญ่ของชุมชนที่เอาใจใส่คือ “องค์ประกอบสำคัญสำหรับอนาคตของสังคมท้องถิ่น”

ชุด“คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “วัยรุ่นพระนคร เมื่อกึ่งศตวรรษ”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559

ถนนราชดำเนิน ถือได้ว่าเป็นแหล่งเที่ยวของเมืองพระนคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี ยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่คนไทยในภูมิภาคต่างๆ ยังรื่นเริงกับการเล่นรำโทน การเล่นรำวง การรำวงมาตรฐานกันอยู่ ในสมัยการปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษใหม่ ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงของสังคมพระนครจากสังคมอนุรักษ์ไทย มาเป็นสังคม 'อเมริกันจ๋า' สังคมโลกเข้าสู่ ยุคสงครามเย็น เกิดความนิยมแต่งกายแบบเจมส์ ดีน วัยรุ่นอเมริกัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง การเที่ยวกลางคืน ไนต์คลับ ร้านเต้นรำ โรงภาพยนตร์

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.