หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 61 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 13 หน้า
เรื่อง คนไทยไม่มีใครทำร้าย ก็ตายเอง
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559
เรื่อง คู่มือฉุกคิด+ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและสำนึกของท้องถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่อง เล่าขานตำนานใต้ ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น
บทความโดย พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม, อุดม ปัตนวงศ์, ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่อง เมืองหนองหารหลวงและภูพานมหาวนาสี
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, รัชนีบูล ตังคณะสิงห์
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๙ เรื่อง ฟื้นพลังยาไทยบำรุงชาติสาสนายาไทย
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.