หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 61 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 13 หน้า
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ปาตานี
บทความโดย ชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่องเล่าจากหมู่บ้านเชิงเขาบูโด กรณีบ้านตะโหนด
บทความโดย มะอีซอ โซมะดะ, งามพล จะปากิยา, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่อง ยาลอเป็นยะลา ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลา
บทความโดย ทรัยนุง มะเด็ง, อับดุลเร๊าะมัน บาดา, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่อง ความทรงจำในอ่าวปัตตานี
บทความโดย ดอเลาะ เจ๊ะแต, มะรอนิง สาและ, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง - บ้านเจ็ดเสมียน”
บทความโดย รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
เขียนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.