หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 61 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 13 หน้า
หนังสือชุด “คู่มือปฏิบัติการศึกษาท้องถิ่น”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559

องค์ประกอบสำคัญสำหรับอนาคตของสังคมท้องถิ่น จะก้าวหรือถอยหลังขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ขนาดเล็กอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สามารถเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้องถิ่นในทุกมิติทั้งในทางที่ดีและเป็นอันตรายด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อาวุโสในชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง

หนังสือ “เรื่องเล่าของชาวนาเกลือ”
บทความโดย สุกิจ บ่ายคล้อย
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560
หนังสือ ผีตาโขน สนุกสนานวันบุญหลวง
บทความโดย นักวิจัยท้องถิ่นด่านซ้าย
เขียนเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559
หนังสือปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู
บทความโดย  อารีฟีน บินจิ, อับดุลลอฮุ ลออแมน, ซูฮัยมีย์ ฮิสมาแอล
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559
หนังสือ ปาตานี..สุลต่านมลายู
บทความโดย อารีฟิน บินจิ อัล-ฟาฏอนี
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.