หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 60 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 12 หน้า
หนังสือ “เรื่องเล่าของชาวนาเกลือ”
บทความโดย สุกิจ บ่ายคล้อย
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560
หนังสือ ผีตาโขน สนุกสนานวันบุญหลวง
บทความโดย นักวิจัยท้องถิ่นด่านซ้าย
เขียนเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559
หนังสือปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู
บทความโดย  อารีฟีน บินจิ, อับดุลลอฮุ ลออแมน, ซูฮัยมีย์ ฮิสมาแอล
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559
หนังสือ ปาตานี..สุลต่านมลายู
บทความโดย อารีฟิน บินจิ อัล-ฟาฏอนี
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ปาตานี
บทความโดย ชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.