หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 60 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 12 หน้า
ประกาศรายชื่อสถาบันหรือองค์ที่ได้รับ DVD และชุดหนังสือ เนื่องในวัน "เล็ก-ประไพ รำลึกครั้งที่ ๑๔"
บทความโดย
เขียนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๗ เรื่อง “สำรวจลมหายใจและการท่องเท่ียวบ้านบาตร”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
หนังสือชุด "พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด"
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560

การเข้าไม่ถึงความต้องการของคนในท้องถิ่น คือสิ่งที่เป็นปัญหาของรัฐไทยในทุกวันนี้ ชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีสภาพแวดล้อมอยู่กับภูเขา ต้นน้ำลำธาร แม่น้ำ ห้วยคลองหนองบึง อ่าว และท้องทะเล ต่างปรับตัวเพื่อทำมาหากินในพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ที่เรียกว่า " การพัฒนาจากภายนอก"

หนังสือชุด “คู่มือปฏิบัติการศึกษาท้องถิ่น”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559

องค์ประกอบสำคัญสำหรับอนาคตของสังคมท้องถิ่น จะก้าวหรือถอยหลังขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ขนาดเล็กอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สามารถเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้องถิ่นในทุกมิติทั้งในทางที่ดีและเป็นอันตรายด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อาวุโสในชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.