หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 61 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 13 หน้า
ขอเชิญร่วมสนทนาเรื่อง วัฒนธรรมความยากจน...และชาวบ้านย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561

การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาของอาจารย์อคิน ในสังคมเมืองยุคเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมนั้น ในส่วนรวมได้ทำให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมนั้น คือ ชุมชนของมนุษย์เช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนทั้งหลาย แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยราชการตลอดจนพวกนายทุน พ่อค้าที่ยังยึดมั่นกับคำว่าแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านั้นจะไม่ยอมรับและมีวันเข้าใจ แต่ผู้คนในที่อยู่ในชุมชนแออัดเหล่านั้น ได้ตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกันที่จะได้มีชีวิตรอด...

พระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ "จีนสยามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเชื่อย่านสำเพ็ง”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

ร่วมเรียนรู้สำเพ็งชุมชนชาวจีน และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางคลองสำเพ็งจรดคลองสามปลื้ม มาทำความรู้จักย่านและตรอกซึ่งไม่เคยหลับไหลจากอดีตถึงปัจจุบัน

หนังสือ "นึกนอกรั้ว" ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560
สำนักเรียนดนตรี “บ้านบางลำพู” มรดกทางวัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯ
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560

สำนักเรียนดนตรี บ้านบางลำพูมรดกทางวัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯ

 

“บ้านดนตรี” คือระบบอุปถัมภ์ดูแลเด็กที่มีแวว มีความสามารถ หรือสนใจใฝ่รู้ในเรื่องของการดนตรี ซึ่งมีการเลี้ยงดูแบบกินอยู่หลับนอนภายในบ้าน เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยมีครูเป็นดั่งผู้ปกครอง หรือ “พ่อครู แม่ครู” บรรยากาศภายในบ้านถือเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างผู้ให้ความรู้และผู้แสวงหาความรู้ ครูก็ได้คนดนตรีเพื่อมาเล่นในวง ส่วนศิษย์ได้วิชาความรู้ ประสบการณ์และรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากการเล่นดนตรี 

หนังสือใหม่ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

ในยุคที่ระบบทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลต่อการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ทำให้การคมนาคมทางบกกลายเป็นพื้นฐานของการสัญจร ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการพัฒนาบ้านเมืองหนังสือที่จะอธิบายรากเหง้าการตั้งถิ่นฐานและความเป็นสังคมชาวน้ำในลุ่มเจ้าพระยา   “ลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ”

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.