หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 62 ข้อมูล
Pre  11 12 13 จากทั้งหมด 13 หน้า
E-LETTER จดหมายข่าวออนไลน์
บทความโดย มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559

เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี มีเหตุขัดข้องหลายประการ จึงทำให้ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙๒ ประจำ เดือนตุลาคม  ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีความล่าช้าออกมาเป็นระยะเวลา 1 เกือบ 2 เดือน ทางมูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์ จึงขออภัยท่านสมาชิกจดหมายข่าวของทางมูลนิธิเป็นอย่างสูง

พิพิธภัณฑ์เสวนาปีที่ ๗
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2554
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.